Flera sömnmedel försvinner från Kloka listan

Flera sömnmedel försvinner från Kloka listan

Begränsad effekt och risk för biverkningar gör att tidigare rekommenderade sömnmedel utgår från Kloka listan.

12 dec 2019, kl 10:31
0

Den årliga uppdateringen av Kloka listan, Region Stockholms rekommenderade läkemedel, bjuder på en hel del förändringar. I Kloka listan 2020 finns inte längre sömnmedel som zopiklon och propiomazin (Propovan) med. Anledningen är att preparaten bedöms ha begränsad effekt samtidigt som de innebär risk för biverkningar.

I stället lyfter Stockholms läkemedelskommitté, som tar fram Kloka listan, andra sömnfrämjande åtgärder, som sömnrestriktion, sömnhygieniska åtgärder och KBT. Som läkemedelsbehandling rekommenderas melatonin.

Även läkemedel med kombinationen av kodein och paracetamol utgår från listan. Det handlar till exempel om produkterna Citodon och Panocod vid nociceptiv smärta (vävnadssmärta). Anledningen är att det är svårt att förutsäga effekt och biverkningar av kodein hos olika patienter.

Sömnmedel bort, astmamedel in

En stor förändring i Kloka listan 2020 är rekommendationerna kring läkemedelsbehandling vid astma. Nu ska inflammationsdämpande inhalationssteroider alltid användas hos barn och vuxna från 12 år, även vid sporadiska symtom.

Hittills har bara bronkvidgande läkemedel använts vid sporadiska symtom. Det läkemedel som förordas i Kloka listan är ett kombinationspreparat, Bufomix Easyhaler, med budesonid (steroid) och fomoterol (luftrörsvidgande).

En annan nyhet är profylax vid migrän. Där rekommenderas två nya alternativ till Kloka listan: amitriptylin och kandesartan.

Enklare att välja rätt

Även för typ 2-diabetes finns nya rekommendationer. Hälsosamma levnadsvanor och metformin är även fortsättningsvis det första behandlingssteget. Med uppdateringarna i Kloka listan ska det dock bli enklare att välja rätt läkemedel för patienter med en eller flera andra sjukdomar, förutom typ 2-diabetes. Det handlar bland annat om patienter med hjärt-kärlsjukdomar.

Dessutom finns två nya typ 2-diabetesläkemedel med på listan: DPP4-hämmaren linagliptin (Trajenta) och GLP-1-agonisten semaglutid (Ozempic). Linagliptin rekommenderas för de mest sjuka äldre och tas som tablett. Semaglutid tas med injektionspenna en gång i veckan och rekommenderas för patienter med övervikt och fetma som samtidigt har aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller nedsatt njurfunktion.