Annons
Sömnläkemedel hjälpte inte på längre sikt

Sömnläkemedel hjälpte inte på längre sikt

Sömnkvaliteten blev inte bättre bland kvinnor som använde läkemedel under en längre tid, enligt en studie.

2 jun 2021, kl 09:14
0

Annons

Två års användning av sömnläkemedel minskade inte sömnstörningar hos medelålders kvinnor. Det visar en observationsstudie i USA där forskare har jämfört kvinnor som har använt läkemedel med de som inte har gjort det. Studien har publicerats i BMJ open.

Sömnläkemedel har kortvariga fördelar

Sömnsvårigheter är ett folkhälsoproblem, och kan om de pågår under en längre tid leda till att man fungerar sämre i vardagen.

Problemen kan behandlas med kognitiv beteendeterapi, eller med sömnläkemedel som i flera randomiserade studier har visat kortvariga fördelar. Men det forskarna nu har undersökt är alltså effekten av sömnläkemedel vid långtidsanvändning.

I studien har de jämfört 238 kvinnor som tog sömnläkemedel med 447 kvinnor som inte gjorde det. Medelåldern bland deltagarna var 49,5 år. Kvinnorna använde bland annat läkemedel ur grupperna bensodiazepiner och selektiva bensodiazepin-receptoragonister.

Rapporterade sömnstörningar

Alla kvinnor fick rapportera in sömnstörningar som forskarna följde upp efter ett samt efter två år. Definitionen på sömnstörning var att man hade svårt att somna, att man vaknade ofta samt att man vaknade tidigt på morgonen. Varje studiedeltagare fick bedöma sömnstörningarna på en femgradig skala från inga svårigheter alls till flera nätter i veckan. 

Sammantaget fann forskarna inga skillnader mellan de som använde sömnläkemedel och de som inte gjorde det. 

I båda grupperna rapporterade kvinnorna in att de hade svårt att somna in ungefär en tredjedel av nätterna, att de vaknade ofta ungefär två tredjedelar av nätterna samt att de vaknade tidigt på morgonen ungefär en tredjedel av nätterna. Över 70 procent i båda grupperna hade sömnstörningar minst tre gånger i veckan.  

Forskarna anser att förskrivarna av dessa läkemedel bör informera patienterna tidigt om att det inte finns så mycket bevis på att dessa läkemedel fungerar under en lång tid.