Annons

Okunskap om målvärde för långtidsblodsocker

Åtta av tio personer med diabetes upplever att de vet vad det innebär att ha bra blodsockerkontroll. Samtidigt känner en av tre inte till vilket målvärde för långtidsblodsockret de ska sträva efter.

10 nov 2011, kl 13:12
0

Annons

Nästan hälften av de som har typ 2-diabetes, 45 procent, saknar helt utbildning om sjukdomen, medan 67 procent av de som har typ 1-diabetes har fått utbildning.

I undersökningen framkommer även att personer med typ 2-diabetes har betydligt sämre kunskap om sina målvärden än de med typ 1-diabetes. Hos personer med typ 1-diabetes är kännedomen om målvärdet för HbA1c är 70 procent medan endast 53 procent hos de med typ 2-diabetes. 62 procent av de tillfrågade med typ 2-diabetes känner inte till vilken blodsockernivå de bör ligga på två timmar efter en måltid. För personer med typ 1-diabetes ligger motsvarande siffra på 43 procent.

Svaren framkommer i den riksomfattande enkätundersökning som Svenska Diabetesförbundet har genomfört, med stöd av Sanofi, under sommaren 2011.

? Det är viktigt att känna till sina målvärden för att kunna anpassa sin egenvård efter faktorer som påverkar blodsockret. Här har hälso- och sjukvården en viktig roll i att erbjuda kontinuerlig patientutbildning, säger Margareta Nilsson, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet.