Annons

Fem faktorer för minskad förskrivning av antibiotika

En brittisk studie har identifierat fem faktorer som kan ha stor betydelse för att minska förskrivningen av antibiotika.

11 nov 2011, kl 10:35
0

Annons

Minskad antibiotikaförskrivning i primärvården är högt prioriterat i regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning.

I en brittisk studie som publicerats i oktobernumret av Journal of antimicrobial chemotherapy har medicinska och beteendevetenskapliga forskare gemensamt identifierat fem faktorer som starkt bidrar till att påverka allmänläkares förskrivningsbeslut.

För att maximera acceptansen bland läkare, bör interventioner:

? Tillåta allmänläkare att reflektera över sin egen förskrivning

? Minska osäkerheten kring handläggning av luftvägsinfektioner

? Utbilda läkare om lämplig förskrivning

? Underlätta mer patientorienterad vård

? Kunna genomföras i praktiken

Studien är en metaanalys, där tolv studier från tio länder ingick. Fem av de tolv utvalda studierna har utförts i Storbritannien.