Annons
Använder AI för att förstå läkemedelsresistens

Använder AI för att förstå läkemedelsresistens

Forskare från IBM och Broad institute ska i ett gemensamt projekt försöka förstå vad som gör cancerceller resistenta mot läkemedel.

14 nov 2016, kl 10:18
0

I det gemensamma forskningsprojektet ska forskare från IBM Watson health och Broad institute använda DNA-analys och artificiell intelligens, AI, för att klarlägga de grundläggande mekanismerna bakom hur cancerceller blir resistenta mot läkemedel.

Projektet sträcker sig över fem år och beräknas kosta 50 miljoner dollar, motsvarande cirka 450 miljoner kronor.

Forskare vid Broad institute, som är kopplat till MIT och Harvard, ska sekvensera tumör-dna från patienter som först svarat på behandling men som sedan blivit resistenta mot läkemedel.

Informationen från sekvenseringen ska sedan analyseras av datorprogrammet Watson för att med AI identifiera genetiska mönster. På så vis hoppas man kunna hitta sätt för forskare och kliniker att i framtiden bättre kunna förutspå vad som gör cancerceller känsliga för eller resistenta mot läkemedel.

– Att besegra cancer är som att spela ett biologiskt schack med höga insatser. När vi gör ett drag i form av behandling svarar ofta cancern med ett motdrag genom att utveckla resistens. Nyckeln är att lära sig från klinisk erfarenhet så att vi kan förutspå cancerns drag i förväg, säger Eric Lander från Broad institute i ett pressmeddelande.

Eric Lander menar att den kunskapen kräver erfarenhet från hundratusentals kliniska fall där cancern utvecklat resistens, och påpekar att i dag har cancerforskare endast tillgång till genetisk information från några hundra läkemedelsresistenta cancerprover.

Resultaten från samarbetet mellan IBM och Broad institute kommer att göras tillgängliga för hela forskarsamhället. Förhoppningen är att de ska snabba på cancerforskningen och leda till bättre läkemedel och behandlingar.