Annons
Ny WHO-plan ska tackla ökningen av demens
Illustration: Istock

Ny WHO-plan ska tackla ökningen av demens

Den globala handlingsplanen presenteras nästa vecka och väntas undertecknas av närmare 100 hälsoministrar.

19 maj 2017, kl 07:00
0

Shekhar Saxena, WHO.

Antalet som insjuknar i demenssjukdomar världen över ökar stadigt. I dag räknar man med att cirka 48 miljoner människor är drabbade, varav 150 000 i Sverige. År 2030 väntas antalet ha ökat till drygt 75 miljoner globalt, enligt siffror från Världshälsoorganisationen, WHO. I majoriteten av fallen rör det sig om Alzheimers sjukdom.

Nästa vecka lägger WHO fram en global handlingsplan för att samla alla länder kring frågan. Syftet är att med gemensamma insatser försöka bromsa ökningen av sjukdomen och förbättra förutsättningarna för de miljontals människor som är drabbade.

WHO har tidigare tagit fram liknande globala handlingsplaner för sjukdomar som exempelvis malaria och hiv. Men detta är första gången ett liknande helhetsgrepp tas för demenssjukdomar.

– Demens är ett enormt hot mot den globala folkhälsan och en viktig fråga för medlemsländerna, säger Shekar Saxena, chef för avdelningen Mental hälsa och substansmissbruk på WHO. Tidigare i veckan deltog han på den internationella konferensen Dementia Forum X i Stockholm.

Handlingsplanen som sträcker sig fram till år 2025 har ett folkhälsoperspektiv och trycker bland annat på att alla länder ska ha med åtgärder inom demensområdet i sina nationella hälsoplaner, att medvetenheten kring demens måste öka och därmed stigmat runt sjukdomen minska. Även förebyggande åtgärder och riskreduktion lyfts fram som viktiga områden.

– Vi måste göra allt vi kan för att minska risken för att drabbas av demens och för att fördröja utvecklingen av sjukdomen, säger Shekar Saxena.

Även behovet av mer information och bättre förståelse för hur människor med demens lever i dag finns med som uttalade områden. Och givetvis forskning, för att ta reda på mer om orsakerna till sjukdomen.

Något som däremot inte har särskilt stort utrymme i handlingsplanen är läkemedelsutveckling av nya substanser för att bromsa eller lindra till exempel Alzhemiers sjukdom.

– Handlingsplanen har ett uttalat folkhälsoperspektiv. WHO gör ingen egen forskning men vi uppmuntrar förstås industrin och andra intressenter att investera i området. Det finns bra exempel på lyckade saminvesteringar med privata och publika medel som andra kan ta efter som till exempel Dementia discovery fund UK i Storbritannien, säger Shekar Saxena.

Den globala handlingsplanen presenteras vid ett WHO-möte i Genève i Schweiz i nästa vecka och Shekar Saxenas förhoppning är att alla 94 medlemsländers hälso- och sjukvårdsministrar ska skriva under den. Och även om den inte är legalt bindande på något sätt sätter den press på ländernas regeringar, menar Shekar Saxena.

– Man ger en utfästelse om att agera och vi kommer att ha noggranna uppföljningar över vad de olika länderna som signerar handlingsplanen faktiskt gör, säger Shekar Saxena.