Annons
Opioider för äldre gav sämre hälsoutfall

Opioider för äldre gav sämre hälsoutfall

Äldre personer som vårdats på sjukhus och fått opioider var inskrivna 50 procent längre tid och drabbades av fler negativa hälsoutfall, visar studie.

19 maj 2017, kl 10:07
0

Annons

Det är forskare från Northwell Health, en av New Yorks största privata vårdgivare, som presenterar en ettårig, retrospektiv kohortstudie vid American Geriatrics Society Meeting som hålls i San Antonio denna vecka. Studie publiceras också i Journal of Hospital Medicine.

I studien har data från 10 529 patienter, 65 år och äldre, som alla vårdats på ett stort sjukhus i New York någon gång under den studerade ettårsperioden, analyserats. När det gällde patienterna som vårdats för annat än kirurgi, jämfördes de som fått opioider under sjukhusvistelsen med de som inte fått det.

Resultatet visade att 29,3 procent av patienterna fått opioider, som till exempel morfin och oxikodon. Den stora majoriteten av dessa patienter hade tidigare inte fått den typen av läkemedel. De som fick opioider löpte högre risk att drabbas av flera negativa hälsoutfall, visade studien. Att få en urinkateter, bli sängliggande och att förlora förmågan att äta på vanligt vis var tre företeelser som var vanligare för dem som fick opioider. Vårdtiden var också 50 procent längre för denna grupp, och återinläggning inom 30 dagar var vanligare.

– Det som gör vår studie särskilt intressant är att opioider förväntas behövas efter operationer, som till exempel en höftfraktur. Men här visar vi att opioider också används i behandling av kroniska sjukdomar, säger Sutapa Maiti, läkare vid Northwell Health i New York och en av forskarna bakom studien, i en kommentar.

Behandling med opioider är ständigt på agendan i USA, som just nu lider av en epidemi av opioidmissbruk.

– Det här är en av de första studierna som visar att förskrivning av opioider under sjukhusvistelse är förknippat med dåliga hälsoutfall i ett korttidsperspektiv. Opioider är nödvändiga i en högkvalitativ vård, för att användas när de behövs, säger Sutapa Maiti. Men frågan är om vi ska vara så snabba med att förskriva det för äldre patienter som inte tidigare fått det, eller om det finns bättre vägar för att behandla smärtan.