Hem Taggar Opioider

Tag: Opioider

Oxikodon gick om tramadol i nyförskrivning av opioider

Nyförskrivningen av opioider minskar något men preparatvalen följer ofta inte rekommendationerna.
18 feb 2020, kl 14:30

WHO drar in dokument om opioider

WHO drar in två vägledningar om smärtbehandling med opioider efter misstankar om att läkemedelsföretag på ett otillbörligt sätt påverkat dokumenten.
16 jan 2020, kl 14:28

App kan rädda liv vid överdos

Forskare i USA har utvecklat en mobil-app som upptäcker och larmar om opioidöverdoser för att livräddande behandling ska kunna sättas in i tid.
17 jan 2019, kl 06:17

Snabbt och effektivt med Naloxon som nässprej

Nässprej är bästa alternativ om icke vårdutbildad personer ska ge opioid-motmedlet framgångsrikt.
22 aug 2018, kl 09:52

Amerikanska apotek inför test för opioidmissbruk

Apotek inom kedjan Walmart börjar använda ett nytt verktyg för att bedöma risken för opioidmissbruk.
9 maj 2018, kl 06:00

Läkemedelstillverkare betalade lobbygrupper

Företag som säljer opioider har betalat lobbygrupper och läkare för att de ska främja användningen.
13 feb 2018, kl 09:58

Längre tid med opioider gav ökad risk för beroende

Tiden med opiater som smärtstillare efter operation hade större betydelse för beroende än dosering, enligt studie.
1
18 jan 2018, kl 00:30

Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA

FDA ändrar kraven på säkerhetsmärkningen så att opioidbaserad hostmedicin endast ska tillåtas för vuxna.  
15 jan 2018, kl 11:52

Nytt förslag: Fler ska få förskriva Naloxon

För att öka tillgängligheten föreslås bland annat att sjuksköterskor ska kunna förskriva opioid-motmedlet.
10 jan 2018, kl 17:15

Förhoppningar för ”vaccin” mot opioidmissbruk

En substans som har visat sig blockera effekten av heroin i prekliniska studier kan bli medicin mot missbruk.
1
19 dec 2017, kl 11:20

När ett läkemedel orsakade en folkhälsokatastrof

Sara Heyman skriver om när felaktiga påståenden om ett läkemedel fick värre konsekvenser än någon kunde ana.
28 nov 2017, kl 08:39

Opioider för äldre gav sämre hälsoutfall

Äldre personer som vårdats på sjukhus och fått opioider var inskrivna 50 procent längre tid och drabbades av fler negativa hälsoutfall, visar studie.
19 maj 2017, kl 10:07

Så ska opioidförskrivning minskas i USA

Efter att opioidöverdoser och missbruk av de förskrivna smärtstillande läkemedlen i USA har ökat införs nu nya riktlinjer.
1
16 mar 2016, kl 09:30