Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA

Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA

FDA ändrar kraven på säkerhetsmärkningen så att opioidbaserad hostmedicin endast ska tillåtas för vuxna.  

15 jan 2018, kl 11:52
0

Annons

Det är en del av strategin som den amerikanska läkemedelsmyndigheten har för att motarbeta och förebygga den epidemi av opioidmissbruk som pågår i landet. Hostmedicin och annan förkylningsmedicin som innehåller kodein eller hydrokodon kommer därför att säkerhetsmärkas och endast tillåtas för personer över 18 år.

– På grund av epidemin av opiatmissbruk ser vi över onödig exponering för opioider, i synnerhet när det gäller barn, säger Scott Gottlieb, FDA:s kommissionär, i ett pressmeddelande. Vi vet att all användning av opioider kan leda till ett framtida beroende. Det har blivit tydligt att användningen av receptbelagda läkemedel som innehåller opioider för att behandla hosta och förkylning hos barn innebär stora risker som överväger nyttan av behandlingarna.

Säkerhetsinformationen ska uppdateras på dessa läkemedel även när det gäller bruk för vuxna, meddelar den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

I Sverige finns den receptbelagda hostmedicinen Cocillana-Etyfin som innehåller etylmorfin, som rekommenderas för barn över två år. På bipacksedeln och på Fass.se finns varningstext om att största försiktighet ska iakttas vid förskrivning av läkemedlet eftersom det är beroendeframkallande. Morfin fungerar även andningsdämpande vilket gör att överdosering kan bli livsfarligt. Hostmedicin med kodein finns inte för barn i Sverige.