App kan rädda liv vid överdos

App kan rädda liv vid överdos

Forskare i USA har utvecklat en mobil-app som upptäcker och larmar om opioidöverdoser för att livräddande behandling ska kunna sättas in i tid.

17 jan 2019, kl 06:17
0

Annons

Missbruk av illegala och legalt förskrivna opioider är ett stort och växande folkhälsoproblem i USA.  Enligt amerikanska National institute on drug abuse dör minst 115 personer varje dag i USA av opioidöverdos. Många överdoseringar sker av misstag.

Forskare vid University of Washington har utvecklat en mobil-app som är tänkt att användas av personer som är i riskzonen för opioidöverdos. Appen, som har döpts till Second chance, övervakar användarens andning och rörelser. På så vis kan appen upptäcka att en överdos inträffat och slå larm till SOS-numret eller till närstående som kan ge det effektiva motgiftet naloxon.

De studier som ledde fram till en första användbar version av appen beksrivs i en artikel i Science translational medicine.

– Att kunna upptäcka överdoser på detta sätt ökar signifikant möjligheterna att rädda liv, sade i samband med publiceringen psykiatrikern Nora Volkow, National institute on drug abuse, som var med och utvecklade appen.

En opiodöverdos leder till kraftigt sänkt andningsfrekvens och kan göra att andningen helt upphör. Den nya appen omvandlar mobilens högtalare och mikrofon till ett sonarsystem som med hjälp av ljudvågor registrerar användarens andning. Genom detta upptäcker appen om andningsfrekvenser går ned eller om andningen upphör helt.

Forskarna har utvecklat algoritmen för att övervaka andningen i två typer av tester. I en studie deltog 94 missbrukare vid en vårdinstitution i Kanada. Det handlar om en institution där missbrukare lagligt och under övervakning får injicera heroin, fentanyl eller andra opioider. Syftet är att förebygga dödsfall på grund av överdos. Appen användes för att registrera andningen medan deltagarna injicerade sina droger. Appen upptäckte 47 av 49 fall av andingsuppehåll

I en annan studie deltog 20 personer som sövdes inför planerad kirurgi. De läkemedel som används vid narkos sänker nämligen andningsfrekvensen på ett liknande sätt som överdosering av opioider och appens förmåga att övervaka andningen kunde därför testas i operationssalen.

Apputvecklarna har ansökt om medicintekniskt godkännande av produkten hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. De fortsätter också utvecklingsarbetet och vill bland annat hitta ett sätt att få appen att inte bara larma omgivningen utan även interagera med användaren själv vid hotande överdos.