Annons
WHO: Vaccinmotstånd måste bekämpas

WHO: Vaccinmotstånd måste bekämpas

Ökad vaccinationstäckning av befintliga program kan rädda 1,5 miljoner liv i världen varje år.

16 jan 2019, kl 13:21
0

Annons

Världshälsoorganisationen WHO har listat de tio största hoten mot den globala hälsan 2019, utan inbördes ordning. WHO räknar upp bland annat luftföroreningar och klimatförändringar, ökningen av sjukdomar som beror på ohälsosamma levnadsvanor, risken för en global influensapandemi, livsfarliga infektioner som ebola, denguefeber och hiv och att nästan en fjärdedel av människorna på jorden inte har tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård.

Som ett mycket allvarligt globalt hälsohot framhåller WHO även det som på engelska kallas vaccine hesitancy, ett motstånd mot att vaccinera sig som finns i vissa befolkningsgrupper i många länder. Detta riskerar att vända den nedåtgående trenden för många svåra infektioner som kan förebyggas med vaccin.

Det handlar bland annat om den allvarliga infektionssjukdomen mässling, som på senare år ökat med 30 procent globalt. I en del länder där sjukdomen varit nästan utrotad har den på senare år kommit tillbaka.

I Europa finns för närvarande pågående mässlingsutbrott i Rumänien, Frankrike, Grekland och Italien. 35 dödsfall i mässling inträffade enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC i EU-området under 2018 och vaccinationstäckningen ligger i de flesta europeiska länder under rekommenderade 95 procent.

Sverige är ett av få undantag med hög vaccinationstäckning. En europeisk enkätundersökning som efter inledande misstag gjordes om visade i höstas också att 87 procent av svenskarna tycker att vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) är viktigt. Studien visade även att 80 procent av Sveriges invånare, liksom av EU-befolkningen i sin helhet, såg detta vaccin som säkert.

WHO framhåller att vaccinering är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att förebygga sjukdom. Vaccinationsprogram förhindrar för närvarande två-tre miljoner dödsfall per år. Ytterligare 1,5 miljoner dödsfall skulle enligt WHO:s beräkningar kunna förebyggas genom ökad täckning av de existerande vaccinationsprogrammen.

Att människor avstår från att vaccinera sig själva och sina barn kan, skriver WHO, till stor del bero på bristande förtroende för vacciners säkerhet. Därför har hälso- och sjukvårdspersonal en nyckelroll i arbetet för ökad vaccinationstäckning genom att sprida trovärdig, faktabaserad information.

Under 2019 kommer WHO att prioritera insatser för ökad vaccinationstäckning på olika områden. Bland annat ska arbetet för att utrota livmoderhalscancer genom hpv-vaccinering intensifieras.

Ett annat av de tio allvarligaste hoten mot den globala hälsan är enligt WHO:s lista den snabbt växande antibiotikaresistensen hos farliga bakterier. Vi håller åter på att hamna i ett läge när vi inte längre kan behandla infektioner som lunginflammation, tuberkulos, gonorré och salmonella, skriver WHO. Exempelvis upptäcktes år 2017 omkring 600 000 fall av tuberkulos som var resistenat mot första linjens antibiotikabehandling med rifampicin och 82 procent av dessa patienter bar på multiresistenta bakterier.