Annons
Forskare lanserar covid-19-app i svensk studie
Foto: Istock

Forskare lanserar covid-19-app i svensk studie

Forskare i Lund lanserar en gratisapp som ska hjälpa till att kartlägga covid-19-spridningen i Sverige.

29 apr 2020, kl 09:31
0

Annons

Forskare vid Lunds universitet uppmanar nu så många som möjligt att börja använda appen Covid symptom tracker. ”Lägg en minut om dagen på att hjälpa oss bekämpa covid-19!” är budskapet.

– Data från appen kan ge oss en bättre bild av sjukdomsförloppet. Om varför vissa bara drabbas lindrigt medan andra blir svårt sjuka och dör.

Det säger Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi, Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Covid symtom tracker i svensk version

Covid symptom tracker kommer ursprungligen från England. Läkare och forskare vid Kings college och Guys and St Thomas sjukhus i London tog fram den i samarbete med Zoe global ltd, ett företag som analyserar hälsodata.

När coronapandemin bröt ut anpassade de appen så att allmänheten kan använda den för att rapportera sina symtom. På så sätt hjälper appen till att skapa en samlad överblick över hälsotillståndet.

Appen används för närvarande i Storbritannien och snart även i Indien.

Tack vare ett pågående forskningssamarbete fick också forskarna vid Lunds universitet möjlighet att snabbt anpassa appen för användning i Sverige.

Daglig användning ger kunskap

Forskarna hoppas att många vill använda appen och via den dagligen svara på några frågor om hälsa och symtom. Tanken är att datainsamlingen ska ge en bild av i vilka delar av landet som smittorisken är hög och hur fort viruset sprids i olika delar av landet.

Ett annat syfte är att öka kunskapen om covid-19 genom att bland annat kartlägga vilka faktorer som ökar risken att bli allvarligt sjuk.

Informationen som samlas in när appen används ger också en uppfattning om vilka symtom som är förknippade med covid-19.

– Vi vet sedan tidigare att feber, hosta och andningssvårigheter är symtom man ska vara uppmärksam på. Men uppgifter som samlats in med appen i andra länder visar att huvudvärk, muskelvärk och nedsatt lukt- och smaksinne samt diarré också kan vara symtom på smittan, säger Maria Gomez, professor i fysiologi, som tillsammans med Paul Franks driver lanseringen av appen i Sverige.

Även friska ska rapportera

Forskarna betonar att appen inte ställer någon diagnos eller erbjuder rådgivning utan enbart är till för att samla in data i studiesyfte. Den som använder appen deltar i en studie, godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Appen samlar inte data om deltagarnas identitet eller några GPS-data. Det går därför inte att spåra exempelvis deltagarnas rörelsemönster eller vilka de träffar.

Däremot anger deltagarna sitt postnummer. De två första siffrorna i postnumret kommer att användas för sammanställningar över regional smittspridning.

Forskarna vill att både friska och coronadrabbade ska använda appen tills pandemin är över.

– Är man frisk vill vi veta det också! Ju fler som använder appen desto bättre, säger Maria Gomez.

Professor Paul Franks anser att verktyget skulle kunna ge beslutsfattare värdefull information om hur smittsamt viruset är och hur det sprids.

– Eftersom det hittills är så få som testas för viruset i Sverige är det svårt att få en uppfattning om hur utbredd smittan är. Vi har därför erbjudit Folkhälsomyndigheten att ta del av de resultat som vi får utifrån appen, och som kan utgöra framtida beslutsunderlag, säger han.

Annat svenskt verktyg pausat

Vilken väg som Folkhälsomyndigheten väljer när det gäller insamling av sådana här covid-19-data återstår dock att se. Igår meddelade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att den pausar arbetet med ett digitalt verktyg för att kartlägga symtom och beteendeförändringar i befolkningen.

MSB har utvecklat verktyget i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Men nu har Folkhälsomyndigheten begärt att MSB väntar med att gå vidare eftersom regionerna är tveksamma till verktyget i nuläget.

– Det finns farhågor för att sådan informationsinsamling ska skapa mer oro i befolkningen och öka trycket på vården, sade statsepidemiolog Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, vid tisdagens pressträff om covid-19.

Appen Covid symtom tracker går att ladda ned på App store eller Google play. Lunds universitet har en webbplats med mer information om studien och länkar till nedladdning av appen.