Minskningen av antibiotika på recept fortsätter

Minskningen av antibiotika på recept fortsätter

Förskrivningen av antibiotika i den svenska öppenvården fortsatte nedåt även under det första kvartalet 2020.

28 apr 2020, kl 09:54
0

Annons

Förskrivningen av antibiotika i Sverige verkar hittills inte ha påverkats av covid-19-pandemin. Minskningen av antibiotikaförsäljningen på recept fortsatte även under det första kvartalet 2020, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. Rapporten handlar om den antibiotika som skrivs ut inom primärvården och alltså inte om sjukhusens antibiotikaanvändning.

Förskrivningen av antibiotika varierar

Jämfört med det första kvartalet 2019 minskade antibiotikaförsäljningen med 2,9 procent i januari-mars i år. Försäljningen mäts i antal sålda dygnsdoser per invånare och dag. Minskningstakten under kvartalet var ungefär densamma som under den senaste 12-månadersperioder (1 april-31 mars 2020).

Två regioner, Jämtland och Västerbotten, har nått det nationella målet för antibiotikaarbetet på 250 recept per 1 000 invånare och år. Riksgenomsnittet för den senaste 12-månadersperioden låg dock fortfarande en bit över målet – 280 recept per 1 000 invånare.

Den region som hade den största minskningen av antalet antibiotikarecept per 1 000 invånare under den senaste 12-månadersperioden var Gotland. Där var minskningen 9,7 procent. Den näst största minskningen hade Region Stockholm med 5,2 procent.

Störst minskning till barn

Särskilt kraftigt minskade under årets första tre månader antibiotikaförskrivningen till barn i åldrarna 0-6 år. Minskningen var hela 11,7 procent jämfört med samma period i fjol. Men det syntes en minskning för samtliga åldersgrupper.

Försäljningen av luftvägsantibiotika på recept gick ned med 8,0 procent. Det var penicillin V, cefalosporiner och doxycyklin som minskade medan amoxicillin,  makrolider och amoxicillin med enzymhämmare ökade något.

Även försäljningen av bland annat antibiotika mot urinvägsinfektion hos kvinnor gick ned något under det första kvartalet. Andelen kinoloner av de antibiotika som skrivs ut mot urinvägsinfektion minskade också, till 11,6 procent i hela riket.

En förklaring till minskningen för kinoloner kan vara en ökad uppmärksamhet på deras biverkningsrisker.

Under 2019 minskade förskrivningen av antibiotika, som Läkemedelsvärlden rapporterade, med 3,5 procent.