Annons
Fortsatta oklarheter kring läkemedelsrening

Fortsatta oklarheter kring läkemedelsrening

På sidan som Apoteket nu hänvisar till finns ingen information som bevisar effekten för Pcure Home.

15 jan 2018, kl 10:34
0

Annons

Efter att kunder och Läkemedelsvärlden.se pekat på frågetecken kring bevisen för att Apotekets nya produkt Pcure Home, ett enzymblock som ska rena toalettvatten från läkemedelsrester, fungerar, svarade Apoteket i förra veckan att de hade en dialog med företaget för att få fram bättre information.

Apoteket hänvisar nu till en uppdaterad hemsida hos företaget bakom produkten, Pharem Biotech. På den sidan länkas till ett flertal rapporter, alla engelskspråkiga. Det finns ingen överskådlig text där man som kund kan förstå hur effekten när Pcure används i verklig miljö har bevisats.

En av rapporterna på sidan rör pilotstudien på Akademiska sjukhuset, där enzymblocket testades på sex toaletter under sex veckor under 2016, då nivåerna av åtta olika läkemedelssubstanser mättes.

Både i den rapporten och i en rapport från Akademiska sjukhuset framkommer att inget statistiskt signifikant resultat gick att utläsa ur studien. Datapunkterna var få och resultaten varierade stort. Toaletterna som ingick i studien var få och blev ännu färre på grund av stängda vårdplatser. Checklistorna, som enligt studiens konstruktion skulle fyllas i av en sjuksköterska då någon av patienterna som använde toaletterna fick ett av de listade läkemedlen, glömdes ibland bort.

Akademiska sjukhuset beslöt därför att genomföra en större studie under 2017 och 2018. Företaget Pharem Biotech skrev i sin rapport att resultatet var ”lovande” och att det fanns potential för att göra produkten kommersiell för sjukhus i en nära framtid. Men nu säljs den alltså redan för privatpersoner på Apoteket AB.

Magnus Frisk, kommunikatör på Apoteket AB, säger att dialogen med företaget fortsätter och att kunderna ska få bättre information än den som man nu hänvisat till på företagets hemsida.

När kommer den informationen?
– Det kan jag tyvärr inte svara på. Vi har en fortsatt tät dialog med företaget och de håller på att sammanställa mer av sina studier som ska komma upp. Vi tycker att det här är en jätteintressant produkt.

Informationen som ni nu hänvisar till, rapporterna på företagets hemsida, är på engelska och inte så lätta att begripa för en vanlig kund. Vad säger du om det?
– Vi är medvetna om det. Det är vårt absoluta mål att kunderna ska få en bättre information om produkten och att alla ska känna sig trygga med produktens effekt, säger Magnus Frisk.