Hem Taggar Läkemedelsrening

Tag: Läkemedelsrening

Bättre läkemedelsrening senast 2045

Tillverkarna av läkemedel och kosmetika ska stå för 80 procent av kostnaderna, enligt den nu färdiga överenskommelsen om det nya direktivet.
31 jan 2024, kl 08:43

”Inte rimligt att industrin ska betala”

Forskare vid Göteborgs universitet ser stora problem med att tillämpa producentansvar när det gäller läkemedelsresterna i vårt avloppsvatten.
7 sep 2023, kl 11:18

Så vill TLV utforma miljöpremien

TLV föreslår hur försöksverksamheten för att minska utsläppen av läkemedelsrester från tillverkning ska se ut.
31 okt 2022, kl 10:45

Läkemedelsverket föreslår hårda krav för miljöpremie

Tre kriterier ska enligt Läkemedelsverket vara uppfyllda för att ett läkemedel ska få miljöpremie.
31 maj 2022, kl 13:38

”Lagstiftning kan vara nödvändig”

Bättre läkemedelsrening vid reningsverken är en nödvändig åtgärd för att minska läkemedlens miljöpåverkan, menar Stefan Berggren på Läkemedelsverket.
28 jan 2022, kl 08:34

”Hela ekosystem kan förändras”

Dålig rening av läkemedelsrester kan på sikt till och med leda till att arter försvinner, säger Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi vid SLU i Umeå.
9 nov 2021, kl 09:53

Läkemedelsrening effektiv men dyr

Den avancerade reningstekniken vid Degeberga reningsverk i Kristianstads kommun har visat sig vara mycket effektiv. Men pilotprojektet har varit dyrt. 
14 okt 2021, kl 08:57

Miljöfrågor viktiga bland motionerna om läkemedel

Flera partier lyfter bland annat frågorna om bättre läkemedelsrening och miljökrav i EU:s regelverk.
6 okt 2021, kl 10:13

Har bidragen lett till bättre läkemedelsrening?

Hittills har satsningen för att minska läkemedelsrester i miljön gett 48 förstudier och nio investeringsprojekt .
5 okt 2021, kl 08:08

Myndigheter ska utveckla miljöpremie för läkemedel

Regeringen ger tre myndigheter i uppdrag att förbereda en försöksverksamhet för en premie i förmånssystemet.
10 maj 2021, kl 13:28

Regeringen föreslår miljöpremie för läkemedel

Regeringen vill i en försöksverksamhet testa att införa en miljöpremie i förmånssystemet för läkemedel.
21 sep 2020, kl 10:41

Toablock renade inte vatten på sjukhus

Användning av läkemedelsrenaren Pcure vid Akademiska sjukhuset i Uppsala hade ingen effekt på mängden läkemedelsrester i avloppsvattnet, visar ny studie.
7 dec 2018, kl 15:24

Fortsatta oklarheter kring läkemedelsrening

På sidan som Apoteket nu hänvisar till finns ingen information som bevisar effekten för Pcure Home.
15 jan 2018, kl 10:34

Apoteket AB lovar mer information inom kort

Information som kan belägga effekten av läkemedels-
renaren Pcure ska finnas tillgänglig inom några dagar.
1
11 jan 2018, kl 09:43

Det första reningsverket för läkemedelsrester invigs

Idag inviger miljöminister Karolina Skog Sveriges första reningsverk för fullskalig rening av läkemedelsrester.
4 sep 2017, kl 11:40