Annons
Miljöfrågor viktiga bland motionerna om läkemedel
Västra riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Miljöfrågor viktiga bland motionerna om läkemedel

Flera partier lyfter bland annat frågorna om bättre läkemedelsrening och miljökrav i EU:s regelverk.

6 okt 2021, kl 10:13
0

I går gick den allmänna motionstiden ut. Enligt de första preliminära siffrorna lämnades totalt 4 150 fristående motioner in, vilket är det högsta antalet åtminstone sedan 2015. En sökning på ordet ”läkemedel” bland de inkomna motionerna ger 151 träffar. I elva motioner nämns läkemedelsrester i miljön och i många fler tas upp även andra miljöaspekter upp.

I motionerna finns bland annat förslag på åtgärder för att minska läkemedelsrester i vattenmiljön, miljökrav i EU:s regelverk GMP och en bättre vägledning för konsumenter om hur läkemedel påverkar miljön.

Motioner om läkemedelsrester i miljön

Det aktuella problemet med läkemedelsrester i vattenmiljön uppmärksammas bland annat av representanter från Centerpartiet. ”För oss är det en bärande princip att den som står för en miljöpåverkan också ska betala dess kostnader. Det är därför orimligt att det idag går att sätta ett läkemedel på marknaden som inte kan renas i befintliga reningsverk”, skriver Daniel Ek med flera i en motion. Motionärerna anser att i stället för att kommunerna ska ansvara för att investera i en sådan teknik bör ett producentansvar på läkemedel införas. På så sätt styrs läkemedelsförsäljningen mot mediciner med en lägre miljöpåverkan, skriver de. I motionen framhålls också att läkemedelsbolagen bör vara med och investera i reningsteknik som renar vattnet från läkemedelsrester.

Frågan om en förbättrad reningsteknik lyfts även av representanter från Miljöpartiet. De uppmärksammar bland annat att det är kostsamt att installera dessa reningsverk. “För att öka takten i detta arbete behövs det under kommande år omfattande satsningar och stöd till kommuner och reningsverk för avancerade kemiska och effektbaserade analysmetoder och reningstekniker. Myndigheterna behöver också ta fram fler och utvecklade vägledningar om farliga ämnen i avloppsvatten”, skriver de.

Även flera representanter från Kristdemokraterna framhåller i en motion att avloppsreningsverk ska utrustas med avancerad teknik som klarar av att reducera läkemedelsrester. Trots att det inte finns lösningar som renar till 100 procent så bör de initiativ och pilotanläggningar som är i gång stödjas, skriver de.

Bör införa miljökrav i GMP

I motionen ”En ansvarsfull kemikaliepolitik” skriver flera representanter från Moderaterna att det behövs en tydligare kravställning på kommunernas vattenrening. På så sätt kan man påskynda omställningen till att vattenreningsverk utrustas med teknik som reducerar läkemedelsrester. De skriver också att det behövs ett tätare samarbete mellan stat och kommun för att omställningen ska kunna genomföras. ”En möjlig väg framåt är exempelvis att enskilda kommuner genomför pilotprojekt för avancerad vattenrening i samarbete med staten. Moderaterna vill därför satsa ytterligare på forskning och utveckling och utbyggnad av avancerad vattenrening.” I motionen framhålls också att miljökrav bör införas i EU:s regelverk GMP eftersom tillverkningsprocessen kan ha stor betydelse för spridning av läkemedelssubstanser till miljön.

Även Marlene Burwick från Socialdemokraterna anser att miljökrav för läkemedel bör föras in i GMP. Hon vill också se en bättre konsumentvägledning om hur läkemedel påverkar miljön. ”Apoteken vittnar om att kunderna vill veta hur läkemedel påverkar miljö både vid tillverkning och användning. Därför har allt fler av apoteken börjat fokuserat på miljö- och hållbarhet,” skriver hon och anser att staten bör kunna ställa krav på miljöhänsyn på de läkemedel som säljs på apotek.

I motionen ”Ändamålsenligt kemikaliepolitik” lyfter representanter från Sverigedemokraterna frågan om miljöpåverkan av läkemedel. De anser att en utredning behöver tillsättas för att undersöka hur en miljöprövning skulle kunna utformas som en del i godkännandeprocessen för läkemedel och som en del i förskrivning av sådana. ”En sådan prövning skulle kunna påskynda utvecklingen av medicinskt likvärdiga preparat med lägre miljöeffekter och alternativa behandlings-metoder,” skriver de.