Regeringen föreslår miljöpremie för läkemedel

Regeringen föreslår miljöpremie för läkemedel

Regeringen vill i en försöksverksamhet testa att införa en miljöpremie i förmånssystemet för läkemedel.

21 sep 2020, kl 10:41
0

En miljöpremie för att minska utsläppen av läkemedelsrester från läkemedelstillverkning är en åtgärd som ofta har diskuterats. Nu föreslår regeringen att åtgärden ska testas i en försöksverksamhet under tre år.

Förslaget ingår i budgetpropositionen. Där skriver regeringen skriver att Sverige nu har möjlighet att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav på läkemedelsproduktion. Regeringen konstaterar att läkemedelstillverkning i vissa fall leder till omfattande utsläpp och vill därför på försök införa en miljöpremie i förmånssystemet.

Enligt Jakob Lundgren, pressekreterare åt miljö- och klimatminister Isabella Lövin, är de exakta detaljerna i det planerade premiesystemet ännu inte klara. Uppdraget att utforma försöket ska gå till Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och E-hälsomyndigheten.

Premien kan enligt Jakob Lundgren komma att arbetas in i Periodens-vara-systemet.

”Periodens vara-systemet syftar till att pressa priserna på läkemedel som är utbytbara på apotek. Det är bra eftersom det sparar pengar till välfärden. Men i dag tas bara hänsyn till pris och möjlighet att leverera produkten, vilket missgynnar företag som arbetar med en miljö-mässigt hållbar tillverkning. En miljöpremie kan därför ge incitament att investera i t.ex. avloppsrening vid läkemedelsproduktion”, skriver han i ett mejlsvar till Läkemedelsvärlden.

Regeringen och ansvariga myndigheter diskuterar att under försöket testa miljöpremie inom tre olika läkemedelsområden. Dessa är antibiotika, könshormoner och preparat inom NSAID-gruppen.

För 2021 föreslår regeringen att fem miljoner kronor satsas på försöksverksamheten. För 2022 och 2023 beräknas satsningar på elva respektive tre miljoner kronor.