Annons
Riksdagen vill snabba på rening av läkemedelsrester

Riksdagen vill snabba på rening av läkemedelsrester

Riksdagen uppmanar regeringen att skynda på införandet av effektiv rening av läkemedelsrester.

9 maj 2019, kl 09:59
0

Dagens reningstekniker räcker ofta inte till för att få bort läkemedelsrester från avloppsvatten innan det släpps ut i naturen, ett globalt miljöproblem som Läkemedelsvärlden återkommande har rapporterat om.

Inte minst är utsläppen ett allvarligt hot när det gäller den ökande antibiotikaresistensen.

I Sverige har regeringen under de senaste åren gjort flera satsningar för att stimulera utvecklingen och utbyggnaden av reningsteknik som klarar av läkemedelsrester.

Men riksdagen anser att arbetet går för långsamt. I ett så kallat tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att öka omställningstakten. Tillkännagivandet kom efter förslag från miljö- och jordbruksutskottet som i ett betänkande hade behandlat en rad riksdagsmotioner om vattenvård.

I betänkandet välkomnar miljö- och jordbruksutskottet att regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum om läkemedel i miljön samt att sammanlagt 32 miljoner kronor avsattes i statsbudgeten 2014-2017 för att utveckla olika metoder av avancerad rening för att bland annat minska mängden läkemedelsrester i avloppsvatten. Flera pilotprojekt genomfördes då vid större och mindre avloppsreningsverk.

Naturvårdsverket har nu ett pågående treårigt uppdrag att stimulera införandet av effektivare läkemedelsrening med hjälp av statsbidrag. Miljö- och jordbruksutskottet anser dock att det behövs ännu större satsningar och vill se en fortsättning på det nämnda arbetet med pilotprojekt där nya metoder utvecklas.