Annons
Så ska precisionsmedicin bli mer tillgänglig

Så ska precisionsmedicin bli mer tillgänglig

Akademiska sjukhuset i Uppsala utvecklar tillsammans med andra aktörer en plattform för precisionsmedicin.

8 maj 2019, kl 14:00
0

Annons

Peter Asplund, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Den kliniska forsknings- och utvecklingsenheten inom Akademiska sjukhusets cancerklinik i Uppsala har tillsammans med universitetssjukhuset i Lund och ett antal industripartners enats om att utveckla en plattform för precisionsmedicin. Som ett led i detta kommer en nationell forskningsstudie att startas. Målet är att göra läkemedelsbehandling baserad på patienters genetiska profil mer tillgänglig vid svår cancersjukdom.

– Vår plan är att i slutet av året starta en studie, MEGALiT, med Akademiska sjukhuset som huvudman och delfinansiär. Syftet är att förbättra översikten av effekt och säkerhet i situationer där vi utvärderar effekten av läkemedel på indikationer som ännu inte är godkända, men också utveckla en struktur som stödjer innovation, säger Peter Asplund, tillförordnad verksamhetschef för området blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att den nya satsningen ska skapa möjligheter att tillämpa avancerade diagnostiska plattformar som beslutsstöd i dagligt kliniskt arbete, samtidigt som man systematiskt samlar in vävnadsmaterial som kan ligga till grund för framtida forskning. Den ska också öka möjligheterna till nationell klinisk forskning om utfallet av precisionsmedicin.

– Bristen på nationell samordning och samspel mellan vårdens många IT-system är en utmaning. Bland annat skiljer sig journalsystemen åt mellan regionerna. För att införa precisionsmedicin nationellt, med fokus på kvalitet, jämlikhet och genomförbarhet, krävs såväl kortsiktiga som långsiktiga manuella och digitala lösningar. Det är detta vi vill utveckla inom MEGALiT-studien, säger Peter Asplund.

– För att uppnå samordning nationellt krävs nya sätt att bygga, analysera och dela stora medicinska datamängder. Samtidigt behövs nya sätt att skydda deltagarnas integritet och att deras data behandlas konfidentiellt. Utvecklingen leder till nya partnerskap och nya möjligheter för patienter att bidra till kunskap och ny forskning.

Nyligen genomfördes som projektupptakt en workshop om möjligheterna kring digitalisering av precisionsmedicin och hur man kan underlätta sådan behandling regionalt. I workshopen deltog representanter från Region Uppsala, Regiuon Skåne, Västra Götalandsregionen, IT-företagen IMB och PCG Solutions samt läkemedelsföretagen Astrazeneca, Roche och Novartis.