Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling
”Omställningen måste börja nu”
Sverige måste ta ett större internationellt ansvar i kampen mot antibiotikaresistens, menar Otto Cars, grundare av nätverket React.

”Omställningen måste börja nu”

Sverige måste ta ett större ansvar i arbetet mot antibiotikaresistens globalt. ”Det är det mest angelägna”, säger Otto Cars, grundare av nätverket React.

8 maj 2019, kl 12:20
0

Annons

För närvarande dör omkring 700 000 människor världen över varje år på grund av att läkemedel som tidigare kunde ha räddat dem inte längre hjälper mot många infektioner. Det konstaterar FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens, Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (IACG), i en nyligen släppt FN-rapport, som Läkemedelsvärlden rapporterat om.

En av rapportens författare är Otto Cars, grundare av React, ett internationellt nätverk som arbetar med att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens i världen. Han poängterar behovet av insatser i fram för allt låg- och medelinkomstländer för att bromsa resistensutvecklingen och skydda antibiotikan.

– Att stödja arbetet internationellt är det mest angelägna Sverige kan göra. Vi är ledande i arbetet mot antibiotikaresistens och har förstått frågan tidigare än de flesta, säger Otto Cars.

Det handlar enligt Otto Cars både om strategiskt och ekonomiskt stöd för att hjälpa till att bygga upp system för rationell antibiotikaanvändning för såväl människor som djur

– Det måste ske en omställning från överanvändning av antibiotika till en mer balanserad användning. Samtidigt råder också brist på antibiotika på vissa håll och där måste tillgången säkras. Det är ett jättestort arbete som involverar många aktörer, men det är en omställning som måste börja nu.

Otto Cars påpekar att Sverige har den expertis och det kunnande som krävs och att det arbete som redan görs i mindre myndighetsprojekt är bra, men att det inte räcker.

– Det krävs ett samlat initiativ. Helst skulle jag se att hela utvecklingsbiståndet genomsyrades av arbete mot antibiotikaresistens, på samma sätt som det genomsyras av srhr (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, reds. anm.).

Hör Otto Cars, Anna Sjöblom (Läkare utan gränser), Karin Tegmark-Wisell (Folkhälsomyndigheten) och Mikael Moll (SIDA) diskutera Sveriges roll i det globala resistensarbetet på mötet Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling den 23 maj. Läs mer om programmet och anmäl dig här!