Annons
Förvärrat läge kräver ändrad strategi mot ebola
En sjuksköterska förbereder vaccinering under en av Läkare utan gränsers vaccinationskampanjer i Demokratiska republiken Kongo. Foto: Läkare utan gränser

Förvärrat läge kräver ändrad strategi mot ebola

Fler ska vaccineras och ännu ett vaccin testas mot ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo.

8 maj 2019, kl 11:00
0

Annons

En expertgrupp inom världshälsoorganisationen WHO har gått ut med nya rekommendationer för det pågående arbetet med att bekämpa ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo. Experterna rekommenderar en ny strategi där betydligt fler människor än hittills vaccineras. Samtidigt ändras vaccindoserna för att förebygga en hotande vaccinbrist.

Dessutom föreslår expertgruppen att personer som är minst i riskzonen för smitta ska vaccineras med ett annat ebolavaccin inom ramen för kliniska studier.

Expertgruppens ändring av rekommendationerna kommer i ett läge där oroligheterna i landet under en tid har eskalerat och försvårat hjälparbetarnas arbete. Hälsovårdscentra har förstörts och det försämrade säkerhetsläget gör det svårare att genomföra planerade vaccineringar av personer som varit i kontakt med eboladrabbade.

Detta har bidragit till en dramatisk ökning av antalet ebolafall under de senaste fyra veckorna. För att försöka hejda den utvecklingen behöver, anser WHO-experterna, vaccineringsstrategin förändras.

– Vi vet att vaccinering räddar liv under detta utbrott, sade WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett uttalande.

– Vi vet också att vi ställs inför utmaningar när det gäller att se till att kontakterna runt varje ebolafall får vaccin så fort som möjligt.

Sedan augusti i fjol har, enligt WHO, 1 572 personer insjuknat och 1 045 av dem har dött. Samtidigt har, som Läkemedelsvärlden rapporterat, över 111 000 personer vaccinerats med företaget MSD:s vaccin rVSVDG-ZEBOV-GP inom ramen för ”compassionate use” och klinisk prövning. WHO har publicerat studieresultat som visar att vaccinet ger en mycket god skyddseffekt.

Hittills har hjälparbetarna använt sig av strategin ”ringvaccinering” som innebär att alla som varit i kontakt med en ebolasjuk ingår i en första ”ring” som vaccineras. I en andra ring ingår de som varit i kontakt med dem i den första ringen och även de vaccineras. WHO-experterna rekommenderar nu att även en tredje ring, bestående av alla som varit i kontakt med dem i den andra ringen, bör vaccineras.

Dessutom ska så kallade geografiska vaccineringar införas vilket innebär att hjälparbetarna ska försöka vaccinera alla i särskilt utsatta områden, oberoende av kontaktmönster.

Förändringarna gör att mer vaccin kommer att behövas och det finns en påtaglig risk att MSD:s vaccin tar slut. Experterna rekommenderar därför att vaccindoserna minskas till hälften respektive en femtedel av dagens doser. Det finns enligt expertgruppen tillräcklig dokumentation för att vaccinet ger ett gott skydd även med lägre doser.

Dessutom anser experterna att ett annat vaccin än MSD:s bör erbjudas personer som bedöms ha en viss men låg risk för ebolasmitta. Det handlar om ytterligare ett ännu ej godkänt ebolavaccin som utvecklats av företaget Johnson & Johnson. Expertgruppen rekommenderar kliniska prövningar av detta vaccin i lågriskgrupper och med informerat samtycke.