Annons
WHO publicerar positiva resultat för ebolavaccin

WHO publicerar positiva resultat för ebolavaccin

Det ebolavaccin som nu testas i Demokratiska republiken Kongo har visat sig mycket effektivt.

16 apr 2019, kl 05:59
0

Annons

Sedan våren 2018 har omkring 1 200 bekräftade och misstänkta fall av ebola rapporterats under det pågående utbrottet i Demokratiska republiken Kongo. Närmare 800 människor har dött av viruset.

Som Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat, används ett ännu icke godkänt vaccin mot ebola för att begränsa epidemin. Vaccinet, som tills vidare går under beteckningen V920 eller rVSVDG-ZEBOV-GP är utvecklat av läkemedelsbolaget Merck (i Sverige MSD). Det har prövats vid tidigare ebolautbrott med gott resultat och sattes in tidigt under utbrottet i Demokratiska republiken Kongo inom ramen för ett så kallat compassionat use-program och enligt ett kliniskt prövningsprotokoll.

Världshälsoorganisationen WHO har nu publicerat de första data om hur vaccinet fungerat under det pågående utbrottet. Siffrorna visar att ebolavaccinet i genomsnitt har gett ett 97,5-procentigt skydd – en mycket hög skyddseffekt. Uppgifterna har publicerats på WHO:s webbplats i väntan på publicering av en mer detaljerad analys i en vetenskaplig tidskrift.

Över 90 000 personer – bland dem cirka 29 000 hälsovårdsarbetare – i de utsatta områdena har vaccinerats mellan 1 maj 2018 och 25 mars 2019. Endast 71 av de vaccinerade har insjuknat i ebola. 56 av dessa fick sina symtom inom tio dagar efter vaccineringen, då vaccinet ännu bara skyddade delvis. Nio av de personerna dog.

Bara 15 av alla vaccinerade insjuknade mer än tio dagar efter vaccineringen när full effekt uppnåtts och ingen av dessa dog.

Vaccinet ges genom så kallad ringvaccinering. Alla som varit i kontakt med någon med bekräftad ebola utgör en ring. Genom att vaccinera alla i ringen skapas en buffertzon kring den sjuka som hindrar fortsatt spridning.

Det instabila läget i landet hindrar dock emellanåt vaccinationsteamen att komma ut i de drabbade områdena, något som de senaste veckorna lett till att antalet insjuknade på nytt ökar efter en tids nedgång.