Annons
Genvariant avgör effekt av antipsykotisk behandling

Genvariant avgör effekt av antipsykotisk behandling

En genanalys före behandlingsstart kan förbättra resul-tatet av vissa antipsykotiska läkemedel, visar en studie.

16 apr 2019, kl 13:15
0

Annons
Magnus Ingelman-Sundberg

Magnus Ingelman-Sundberg, Karolinska institutet. Foto: Andreas Andersson

Martin Jukic,

Martin Jukic, Karolinska institutet. Foto: Anna Huguet Ninou

Forskare vid Karolinska institutet, Stockholm, har tillsammans med kollegor vid Diakonihjemmets sjukhus i Oslo undersökt hur olika genvarianter påverkar resultatet av behandling med de antipsykotiska läkemedlen risperidon och aripiprazol. Studien, som publicerats i the Lancet psychiatry, visar att en genanalys före behandlingen skulle kunna hjälpa läkarna att ge varje patient en individuellt anpassad dos för bästa resultat.

– Nu behövs nya studier som testar andra läkemedel för att ge ytterligare vetenskapligt underlag för nya rekommendationer inom psykiatrin. Psykiatriker behöver också mer utbildning inom detta område, säger í ett pressmeddelande Magnus Ingelman-Sundberg, senior professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet, och en av forskarna bakom studien.

Tidigare forskning har belyst att aktiviteten av enzymet CYP2D6 har stor inverkan på omsättningen av olika läkemedel i kroppen. Detta gäller bland annat de antipsykotiska läkemedlen risperidon och aripiprazol som var fokus för den nu publicerade studien. Det finns också en stor genetiskt betingad variation mellan olika individer när det gäller hur aktivt detta enzym är. Aktiviteten beror på vilken av flera möjliga varianter av CYP2D6-genen personen har.

Forskarna i Stockholm och Oslo studerade data om 2 622 patienter i en behandlingsdatabas vid Diakonihjemmets sjukhus. Patienterna hade behandlats med risperidon eller aripiprazol för schizofreni eller annan psykossjukdom någon gång mellan 2005 och 2018. Eftersom det fanns uppgifter om CYP2D6-variant hos patienterna kunde forskarna undersöka hur olika varianter påverkade behandlingsresultatet.

Studien visade att patienter med en låg enzymaktivitet hade fått för höga koncentrationer av läkemedlen, medan patienter med hög enzymaktivitet hade fått för låga koncentrationer. Både de med för höga och de med för låga läkemedelskoncentrationer bytte ofta medicinering.

– Hos patienter med en för låg eller för hög aktivitet hos CYP2D6-enzymet misslyckas behandlingen i mycket större utsträckning, med all sannolikhet beroende på biverkningar respektive avsaknad av effekt, säger Martin Jukic, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet, och studiens förstaförfattare.

En genotypning för att ta reda på vilken variant av genen patienten har före behandling med risperidon och aripiprazol, skulle medföra mycket effektivare behandling för miljontals patienter i världen, menar forskarna.