Hem Taggar Antipsykotika

Tag: Antipsykotika

Genvariant avgör effekt av antipsykotisk behandling

En genanalys före behandlingsstart kan förbättra resul-tatet av vissa antipsykotiska läkemedel, visar en studie.
16 apr 2019, kl 13:15

Många får antipsykotika utan diagnos

Många barn och unga med funktionshinder ordineras antipsykotiska läkemedel trots att de inte fått någon psykiatrisk diagnos. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
3
24 feb 2016, kl 09:41

Långtidsverkande mot schizofreni får grönt ljus

Injektion för att behandla vuxna med schizofreni godkänns nu av FDA.
7 okt 2015, kl 10:07

Nygamla behandlingar mot svampinfektioner

Svampinfektioner kan behandlas med gamla läkemedel som inte är registrerade för svampbehandling, visar en ny studie.
2 okt 2015, kl 08:54

Läkemedel med sensor utvärderas av FDA

Ett läkemedel med inbyggd sensor utvärderas nu av FDA för ett eventuellt godkännande.
28 sep 2015, kl 09:11

Depåläkemedel kan ge bättre schizofrenivård

En övergång till injektionsläkemedel gav färre återfall och mindre tvångsvård bland schizofrena.
1 okt 2014, kl 11:46

Färre våldsbrott med antipsykotisk behandling

Personer med psykisk sjukdom begick färre brott när de behandlades med antipsykotiska läkemedel, enligt en svensk-brittisk studie.
8 maj 2014, kl 10:16

Inte bättre än placebo

Bitopertin mot schizofreni misslyckades med att minska negativa symtom jämfört med placebo i två fas III-studier.
23 jan 2014, kl 09:02

Psykofarmaka ökar dödlighet hos äldre

Äldre som behandlas med psykofarmaka under längre tid har högre dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor, enligt en studie från Socialstyrelsen.
1
17 jun 2013, kl 14:33

Nytt läkemedel mot manodepressivitet

Schizofreniläkemedlet Abilify har godkänts av EU-kommissionen för behandling av patienter med bipolär sjukdom, typ 1. Men Lil Träskman-Bendz, professor i psykiatri vid Lunds universitetssjukhus, efterfrågar mer grundforskning innan nya läkemedel sätts in.
1
10 apr 2008, kl 12:37

Ingen subvention för Invega

Janssen Cilags schizofreniläkemedel Invega kommer inte ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedelsförmånsnämnden anser inte att preparatet är tillräckligt kostnadseffektivt.
3 mar 2008, kl 12:04

Positiva resultat för nytt schizofreniläkemedel

Ett antipsykotiskt läkemedel med helt nytt angreppsätt har utvärderats i en fas II-studie. Substansen har visat effekt mot flera olika symtom som kännetecknar schizofreni.
31 aug 2007, kl 18:23