Annons

Nytt läkemedel mot manodepressivitet

Schizofreniläkemedlet Abilify har godkänts av EU-kommissionen för
behandling av patienter med bipolär sjukdom, typ 1. Men Lil
Träskman-Bendz, professor i psykiatri vid Lunds universitetssjukhus,
efterfrågar mer grundforskning innan nya läkemedel sätts in.

10 apr 2008, kl 12:37
1

Annons

Den europeiska läkemedelmyndighetens rådgivande kommitté, CHMP, gav ett positivt utlåtande för den nya indikationen för Abilify (aripiprazol) i februari. Och Lil Träskman-Bendz, professor i psykiatri vid Lunds universitetssjukhus är inte förvånad över godkännandet som nu kommer från EU-kommissionen.
– Men jag tycker att det behövs betydligt mer grundläggande biologisk och genetisk forskning och så kallad ?brain imaging-forskning? kring vad bipolär sjukdom egentligen är innan man börjar med nya psykofarmaka. Det är någonting jag saknar i dagens läkemedelsstudier, säger hon.
– De behandlingsalternativ som redan finns skulle också behöva utvärderas mer innan man tar in nya antipsykotiska läkemedel, fortsätter hon.

Abilify godkändes för behandling av schizofreni i Europa 2004. Verkningsmekanismen skiljer sig från andra antipsykotiska läkemedel och även biverkningsprofilen.
– Aripiprazol har inte lika svåra metabola biverkningar som vissa andra antipsykotika, framför allt olanzapin, säger Lil Träskman-Bendz.

Men den antipsykotiska effekten är ungefär densamma. Bristol-Myers Squibb, som producerar läkemedlet, skriver i ett pressmeddelande att Abilify dämpar dopaminaktiviteten i hjärnan om den är för hög och ökar den om den är för låg. Även seretoninreceptorerna påverkas på ett motsvarande sätt.

Bipolär sjukdom, även kallad manodepressiv sjukdom, drabbar cirka en procent av befolkningen och kännetecknas av återkommande perioder av omväxlande mani och depression. EU-kommissionens godkännande grundar sig på åtta kliniska studier med sammanlagt 2 400 patienter som lider av sjukdomen.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Kommentar till Artikel om neuroleptikan Abilify och att den skall användas mot bipolär sjukdom.

    Det finns ingen psykisk sjukdom. Allt är bara naturliga artspecifika reaktioner och beteenden på en flykt till eller ifrån en erfarenhet eller en längtan. Merparten av alla patienter inom psykvården har dåligt egenvärde och dålig självkännedom, de lider oftast av socialt uppkomna problem och merparten av dem är inte neurotypiska i så måtto att de ofta har svårigheter som många NTs upplever som självklara. Det neuropsykiatriska spektret är förmodligen av evolutionär art, människor som har helt andra infallsvinklar på vad NTs i många fall nästan löjeväckande stereotypa levnadsmönster sk normalitet innebär, vilket i grunden tar udden av den psykiatriska lögnen. Att förstå sig själv som Aspergare vid 56 efter att ha fått 25talet diagnoser under 42 år säjer allt. Psykiatrin har stulit mitt liv, en del av personalen har levt min längtan och plågat mig bortom all mänsklig värdighet, de största såren har jag fått inom psykiatrin, men nu är jag i grunden fri har lämnat skiten bakom mig står på egna ben utan neuroleptika och kan tack vare projekt Mindkind i Kalmar skilja på inre funktioner och yttre roller och fattar äntligen att min stora ensamhet härrörde ifrån det faktum att jag inte kunde ta till mig att det finns människor i min omgivning även om jag inte såg eller hörde dem. Att få ett egenvärde genom att bli en vanlig människa befriad ifrån denna traumatiska chock sedan en babymisshandel när jag var nyfödd. Jag klarade helt enkelt inte ut tittutleken förrän fyllda 59. Hela mitt liv är ett bevis på att psykiatrin inte är någonting alls mer än samhällets bålverk mot människors smärta och en villfarelse, en produkt av våra spegelneuroner där andras smärta stutsar och blir vår egen. Ja jag har provat Abilify, det är bara skit och är i många fall helt omöjlig att sova på. Den tar bort sömnen för mig och gör verkligheten till en dröm av verklighet. Ett löjligt försök att tvinga in människor i en låtsasvärld där de duger bara för att de käkar just Abilify. Men feta pengar tjänar läkemedelsindustrin och de har makten att lura människor att tro på sina lögner och skapar ett tolkningsföreträde av människors upplevelser precis som kyrkan en gång hade makt att göra. Allt som hänt är att de svarta rockarna blivit vita. Det är samma lögnapparat, det är samma förtryck och mekanism som en gång brände häxor och anstiftade korståg mot de otrogna. En anpassning till vad lögn som går hem i nutiden bara. Bipolär sjukdom är en slaskdiagnos som inte omfattar någonting eller allt och därigenom helt värdelös. Människan som art är i grunden helt bipolär. Alla ytterligheter finns inom normalbefolkningen i världen och det är ren lögn att tillskriva de med sk psykiska problem dessa egenskaper specifikt. Naturligtvis har jag också haft den diagnosen, en av de 25… Jag kan alltihop av egen erfarenhet och kan skilja på lögn och verklighet. Den psykiatriska lögnen är en av de största hindren för mänsklig evolution alla tider och som sådan är den dömd att i grunden misslyckas med sitt korståg mot artens egen utveckling och mångfald. Men den ställer till mycket skit och förgiftar och dödar och förkortar livet för nu levande människor med sina lögner och piller. Ödelägger begåvade människor med visioner som kunde kommit mänskligheten till del och förtrycker briljanta hjärnor som vi aldrig får resultaten av. Den skapar mer lidande i samtiden och har egentligen aldrig gjort någon särskild nytta. Ingen har blivit botad av en psykiater och ingen lär heller bli botad av psykofarmaka eller neuroleptika. För det är som med kejsarens nya kläder. Det finns ingenting att bota.