Profilbild

Lisa Kvist Wadman

Omfattande jämförelse av behandling mot bröstcancer

Resultat från en stor internationell bröstcancerstudie bekräftar att
aromatashämmaren letrozol skyddar bättre mot återfall av cancer än den
äldre substansen tamoxifen, när den ges till postmenopausala kvinnor
med tidigt upptäckt hormonkänslig bröstcancer.

Dessa bör vaccineras mot svininfluensan

Socialstyrelsen presenterar idag rekommendationer till landstingen
kring vaccination mot den nya influensan, H1N1. Där framgår bland annat
vilka grupper som bör vaccineras först.

Potentiell behandling av benskörhet

Injektioner med den monoklonala antikroppen denosumab minskar risken
för nya kotfrakturer med över 60 procent i två patientgrupper med ökad
frakturrisk. Det visar två studier som publicerats i New England
Journal of Medicine.

Läkemedel i kombination ökar blödningsrisk

Blodproppsförebyggande läkemedelskombinationer ökar risken för
blödningar i mag-tarmkanalen upp till fyra gånger, rapporterar forskare
vid Chicago-mötet Digestive Disease Week.

Läkemedel i kombination ökar blödningsrisk

Blodproppsförebyggande läkemedelskombinationer ökar risken för
blödningar i mag-tarmkanalen upp till fyra gånger, rapporterar forskare
vid Chicago-mötet Digestive Disease Week.

Riskfyllt att kombinera Plavix och protonpumpshämmare

Clopidogrels skyddande effekt mot blodpropp minskar vid samtidig
användning av protonpumpshämmare. Detta tyder flera
nya studier på, enligt yttranden från Läkemedelsverket och den
europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

Riskfyllt att kombinera Plavix och protonpumpshämmare

Clopidogrels skyddande effekt mot blodpropp minskar vid samtidig
användning av protonpumpshämmare. Detta tyder flera
nya studier på, enligt yttranden från Läkemedelsverket och den
europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

Läkemedelsjättar i unikt samarbete

Läkemedelsföretagen Astrazeneca och Merck satsar på en gemensam
utvärdering av en potentiell kombinationsbehandling vid cancer,
bestående av substansen AZD6244 från Astrazeneca och MK-2206 från Merck.

Läkemedelsjättar i unikt samarbete

Läkemedelsföretagen Astrazeneca och Merck satsar på en gemensam
utvärdering av en potentiell kombinationsbehandling vid cancer,
bestående av substansen AZD6244 från Astrazeneca och MK-2206 från Merck.

Särläkemedel mot lungsjukdom subventioneras

Särläkemedlet Volibris (ambrisentan) ingår i högkostnadsskyddet för
behandling av pulmonell arteriell hypertension ? när inte Revatio
(sildenafil) kan användas, enligt beslut från TLV.

Läkemedelsgenomgång kan förbättra medicinering

Strukturerad genomgång av patienters läkemedel i samband med
inskrivning på sjukhus och under sjukhusvistelsen kan minska risken för
felbehandling av äldre. Det visar en avhandling av Åsa Bondesson,
apotekare, som presenteras vid Lunds universitet idag.

Aud Sjökvist ny generaldirektör för HSAN

Den första februari nästa år tar Aud Sjökvist över uppdraget som
generaldirektör för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, efter
den nuvarande innehavaren av posten, Annika Marcus.

Detaljkriget: Gardasil mot Cervarix

Gardasil och Cervarix, två HPV-vacciner som kom ut på marknaden med ett års mellanrum. Båda står för ett vetenskapligt genombrott, men när landstingen nu förväntas välja vilket vaccin de ska ge till alla 12-åriga flickor hårdnar kampen. Kriget om detaljerna är ett faktum.

Höga kalciumnivåer kan förutspå prostatacancer

Män med höga kalciumnivåer i blodet kan löpa större risk att drabbas av
framskriden prostatacancer. Detta skriver forskare i tidskriften Cancer
Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

Resistenta huvudlöss i Sverige

Skolstart innebär ofta en högsäsong för huvudlöss. Nu rapporterar Smittskyddsinstitutet att det finns löss i landet som är resistenta mot insektsgiftet malathion som finns i det mest använda lusmedlet, Prioderm.

Ibuprofen effektivast mot feber hos barn

Börja med ibuprofen när barnet har feber och fortsätt med både ibuprofen och paracetamol för bäst effekt. Så lyder slutsatsen av en studie som presenteras i BMJ (British Medical Journal). Men författarna nämner även den ökade risken för överdosering vid kombinationsbehandling.