Annons

Läkemedel i kombination ökar blödningsrisk

Blodproppsförebyggande läkemedelskombinationer ökar risken för
blödningar i mag-tarmkanalen upp till fyra gånger, rapporterar forskare
vid Chicago-mötet Digestive Disease Week.

3 jun 2009, kl 15:02
0

Annons

Blodproppsförebyggande läkemedel som acetylsalicylsyra, warfarin och clopidogrel ges allt oftare i olika kombinationer till patienter som löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, skriver nyhetsbyrån Reuters. Neena Abraham, docent vid Baylor College of Medicine i Houston, USA, har tillsammans med kollegor analyserat över 78 000 patienter i åldern 60 till 99 år, varav drygt 30 procent behandlats med blodproppsförebyggande läkemedel i olika kombinationer, för att undersöka förekomsten av blödningar i mag-tarmkanalen.

Vid Digestive Disease Week-mötet i Chicago sa hon till Reuters att läkemedel av typen warfarin och clopidogrel i kombination ökade risken för allvarliga blödningar inom ett år med 70 procent. Kombinationen acetylsalicylsyra och clopidogrel fördubblade risken, acetylsalicylsyra och warfarin tredubblade den och de patienter som fick alla tre läkemedelstyperna uppvisade en fyrdubblad risk för blödningar inom ett år.
– Att alla tre varianter av blodproppsförebyggande läkemedel kombineras i Sverige tror jag endast inträffar i undantagsfall. Däremot kombineras acetylsalicylsyra och clopidogrel ganska rutinmässigt, till exempel efter insättning av stent, men under en begränsad period, säger Bengt Ljungberg vid Läkemedelsverket.