Annons

Läkemedelsjättar i unikt samarbete

Läkemedelsföretagen Astrazeneca och Merck satsar på en gemensam
utvärdering av en potentiell kombinationsbehandling vid cancer,
bestående av substansen AZD6244 från Astrazeneca och MK-2206 från Merck.

3 jun 2009, kl 09:52
0

Annons

En kombinationsbehandling med de båda substanserna från Astrazeneca och Merck ska studeras i en klinisk fas I-studie, där patienter med solida tumörer ska ingå. Det är första gången som två stora läkemedelsföretag väljer att samarbeta för att utvärdera en kombination av två kandidatmolekyler på ett så pass tidigt stadium, skriver Astrazeneca och Merck i ett pressmeddelande. Företagen ska dela på samtliga utvecklingskostnader och diskutera eventuellt fortsatt samarbete när resultaten av fas I-studien är analyserade.

Substanserna AZD6244 från Astrazeneca och MK-2206 från Merck har båda designats för att inhibera proteiner som är onormalt aktiverade vid cancer; MEK (mitogen-activated protein kinase 1) respektive AKT, en komponent i signalvägen för fosfatidylinositol-3-kinas. AZD6244 befinner sig nu i klinisk fas II och MK-2206 i fas I. Prekliniska data tyder på att en kombination av de båda substanserna kan förhöja behandlingseffekten, enligt företagen.