Riskfyllt att kombinera Plavix och protonpumpshämmare

Clopidogrels skyddande effekt mot blodpropp minskar vid samtidig
användning av protonpumpshämmare. Detta tyder flera
nya studier på, enligt yttranden från Läkemedelsverket och den
europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

3 jun 2009, kl 12:27
3

Annons

Effekten av blodproppshämmaren clopidogrel kan försämras av protonpumpshämmare (PPI), enligt Läkemedelsverket och EMEA, vilket i sin tur kan resultera i ökad risk för exempelvis hjärtinfarkt. PPI används bland annat för att behandla magsår, en biverkan som förekommer vid användning av clopidogrel.
– Vi rekommenderar att de patienter som står på Plavix (clopidogrel) och på egen hand har satt in PPI, till exempel Losec (omeprazol), avbryter PPI-behandlingen och kontaktar sjukvården om magbesvären kvarstår. De som har fått kombinationen rekommenderad av en läkare bör kontakta denna för råd om fortsatt behandling, säger Bo Bergman på Läkemedelsverket.

Enligt EMEA tyder studier på att det sker en interaktion mellan clopidogrel och PPI. En tänkbar förklaring är att PPI förhindrar den omvandling av clopidogrel som krävs för att läkemedlet ska bli biologiskt aktivt i kroppen. EMEA påpekar dock att det kan finnas mer än ett sätt för PPI att hämma effekten av clopidogrel.

EMEA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, och dess arbetsgrupp för säkerhetsfrågor, PhVWP, rekommenderar att produktinformationen för alla clopidogrel-innehållande läkemedel justeras för att förhindra att clopidogrel och PPI kombineras, förutom då det är absolut nödvändigt. CHMP menar även att det behövs mer information om andra läkemedels inverkan på clopidogrels metabolism samt om den betydelse patienters genvarianter har på läkemedelseffekten.

De PPI som säljs i Sverige är Losec (omeprazol), Pantoloc (pantoprazol), Lanzo (lansoprazol), Pariet (rabeprazol) och Nexium (esomeprazol).

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Jag har hört att detta inte gäller pantoprazol, stämmer detta och vilken är mekanismen bakom?

  2. Önskar närmare förklaring hur farligt det är att även använda Omprazol med Plavix är by-pass opererad och har haft 2 st strokar (mindre)