Ingen risk med PPI och clopidogrel i studie

Protonpumpshämmare behöver inte vara en riskfaktor hos patienter som
behandlas med clopidogrel. Nya data från en amerikansk studie visar
inte på sådana kopplingar.

1 sep 2009, kl 12:10
0

Annons

Läkemedelsverket gick i våras ut med en varning för att behandla patienter med det trombocythämmande medlet clopidogrel och protonpumpshämmare, PPI. Anledningen var att studier visat att kombinationsbehandlingen ökade risken för hjärtinfarkt eftersom effekten av clopidogrel minskade när det användes samtidigt med PPI.

Vid den pågående hjärtkärlkongressen ESC i Barcelona presenteras nu data som pekar på motsatsen, åtminstone för ett av preparaten. Material från den så kallade Triton-Timi 38-studien, där trombocythämmarna Plavix (clopidogrel) och Efient (prasugrel) jämfördes hos hjärtpatienter som skulle genomgå ballongvidgning har analyserats av forskare från bland annat Brigham and Women?s Hospital i Boston.

Av de studerade patienterna fick omkring 30 procent behandling med både Plavix och Efient. Forskarna såg inget samband mellan den samtidiga behandlingen och minskat skydd mot hjärt-kärlrelaterade händelser varken i gruppen som fått clopidogrel eller i gruppen som fått prasugrel.

Studien presenteras online i tidskriften Lancet och i en kommenterande artikel skriver två forskare vid Technische Universität München, Tyskland, att det finns en interaktion mellan protonpumpshämmare och så kallade tieonopyridiner, dit clopidogrel och prasugrel räknas, men att interaktionen inte har betydelse kliniskt för de flesta patienter med samma bakgrund som de i studien.