Annons

Blodfettrubbningar kvar trots statinbehandling

Många högriskpatienter når inte behandlingsmålen med dagens
statinbehandling. Data från en internationell studie visar att högre
doser kan behövas för att komma tillrätta med rubbningar i kolesterol-
och triglyceridnivåer.

1 sep 2009, kl 11:39
3

Det är data från den internationella lipidstudien, DYSIS, som pekar på att dagens statinbehandling inte är tillräcklig för högriskpatienter. Den epidemiologiska studien som genomförts med patienter från Europa och Kanada, varav 958 från Sverige, presenterades vid den pågående kardiologkongressen i Barcelona.

Totalt ingick 22 000 personer över 45 år som behandlats med statiner under minst tre månader i. Syftet var att se hur deras blodfettsvärden ändrades under behandlingen. Resultatet visade att 48 procent av patienterna inte hade uppnått behandlingsmålet för LDL. Omkring en fjärdedel, 26 procent, hade för låga HDL-värden och 38 procent hade för höga nivåer av triglycerider.

Pia Lundman är överläkare på Danderyds sjukhus och var ansvarig för den svenska delen av studien. Hon säger att studieresultaten var väntade.
– Tyvärr så är det så, vi har sett tidigare att patienter med hög risk inte blir tillräckligt hjälpta av den behandling som ges idag. Vi behöver skruva till behandlingen ytterligare för att få ner deras risk, säger Pia Lundman.

Som högriskpatienter räknades de som redan haft en hjärt-kärlhändelse, stroke eller diabetes. Bland de svenska deltagarna var det omkring 65 procent av männen och 56 procent av kvinnorna som inte uppnådde behandlingsmålen för LDL. Eftersom patienterna behandlades med olika statiner beräknade forskarna vad deras doser motsvarade i en slags medelnivå.

Pia Lundman menar att en annars frisk person inte behöver någon preventiv statinbehandling men att det finns mer att göra i högriskgrupperna.
– Det finns lättillgängliga och relativt billiga preparat som kan hjälpa just patienter med en hög risk men med dagens riktlinjer  räcker vi inte ända fram, säger Pia Lundman.

Studien har sponsrats av företaget Merck & Co.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Googla “Wonder Drug That Stole My Memory” och Du kommer att finna en statin-berättelse av Christopher Hudon i Daily Telegraph. Under den finns 140 kommentarer!