Föreskrifter för receptfritt snart på remiss

Inom kort kommer Läkemedelsverket att skicka ut förslag på de
föreskrifter som reglerar hur receptfria läkemedel får exponeras i
dagligvaruhandeln. Samtidigt publiceras föreskrifterna på verkets
hemsida,

31 aug 2009, kl 12:11
0

Annons

En avgörande fråga för många handlare är vilka krav som kommer att omgärda de receptfria läkemedel som får säljas på andra ställen än apotek efter den 1 november i år. För hårda krav där stora delar kommer att behöva stå bakom disk eller inlåsta är något som ses som ett problem för handlarna.

Nu är Läkemedelsverkets förslag på föreskrifter inne på den sista filningen och inom kort kommer de att skickas på remiss.
– Det handlar om dagar innan de är klara. I samband med att vi skickar ut förslaget till ett antal berörda kommer vi att publicera dem på vår hemsida så att alla som vill titta på dem kan, säger Johanna Lindholm på Läkemedelsverkets inspektionsenhet.

Listan av OTC-produkter som får säljas i handeln har av de flesta uppfattats som omfattande. Men hur kraven för exponeringen blir återstår att se. Enligt Johanna Lindholm kommer omfattningen inte att skilja sig nämnvärt från de som idag gäller för rökavvänjningsprodukter.
–  Jag skulle säga att dessa föreskrifter inte skiljer sig mycket i omfattning från de som gäller nikotinläkemedel, säger hon.