Läkemedelsinteraktioner kan hittas tidigare

Forskare i Uppsala har utvecklat ett system som kan hitta möjliga läkemedelsinteraktioner tidigare och mer träffsäkert.

22 maj 2013, kl 09:33
0

Annons

Interaktioner kan leda till biverkningar. Foto: iStockphoto

Forskare vid Uppsala Monitoring Centre, UMC, har tagit fram en ny metod för att tidigare och säkrare hitta misstänkta läkemedelsinteraktioner genom biverkningsrapporter. Studien utgår från Vigibase, Världshälsoorganisationens databas med över åtta miljoner rapporter från ett hundratal länder.
– Få organisationer söker systematiskt efter signaler på möjliga läkemedelsinteraktioner i biverkningsrapporter idag. En anledning kan vara att de sätt som finns inte är tillräckligt effektiva. De tittar bara på antalet rapporter medan vår nya metod även tar hänsyn till om den som rapporterat gjort observationer som tyder på en interaktion i det aktuella fallet och om det finns en trolig metabolisk förklaring till en viss interaktion, säger Niklas Norén, forskningschef vid UMC.

Det som flaggas som möjliga interaktioner går vidare till fördjupad analys av medicinsk och farmakologisk expertis. Den nya så kallade triagemetoden har visat sig vara både bättre och snabbare på att hitta redan kända läkemedelsinteraktioner och upptäcka nya. 
– Det är ett mycket mer effektivt arbetssätt som innebär att vi lägger mindre tid på falska interaktioner och kan hitta sådana som vi inte sett förut, säger Niklas Norén. 

Forskarna har med hjälp av triagemetoden redan upptäckt ett antal nya potentiella läkemedelsinteraktioner. Informationen granskas nu av internationella experter för att fastslå om det rör sig om verkliga interaktioner. De nya fynd som bedöms som tillräckligt starka kommer därefter att spridas via WHO pharmaceuticals newsletter och till samverkande läkemedelsmyndigheter i världen.

Niklas Norén tror att metoden kommer kunna bli ännu träffsäkrare i framtiden om den även innefattar till exempel tiden från exponering till misstänkt biverkning. Eftersom det rör sig om komplexa samband mellan två läkemedel och den misstänkta biverkningen kräver detta dock en separat forskningsinsats.
– Det här är inte en slutgiltig lösning utan ett första steg i rätt riktning, men det är ett steg som direkt ger bättre möjligheter att upptäcka hittills okända läkemedelsinteraktioner med risk att skada patienter.

Forskarna har publicerat fynden i tidskriften Drug Safety.