Hem Taggar Biverkningsrapport

Tag: Biverkningsrapport

Drygt 7 600 biverkningar av humanläkemedel 2018

Biverkningsrapporteringen i Sverige låg i fjol kvar på en stabil nivå, konstaterar Läkemedelsverket i ny rapport.
13 jun 2019, kl 11:20

Fler biverkningar rapporteras

Läkemedelsverket får in allt fler rapporter om biverkningar från konsumenter, medan rapporteringsfrekvensen från hälso- och sjukvården är oförändrad.
15 aug 2018, kl 10:59

Stor ökning av rapporter om biverkningar

Antalet biverkningsrapporter har ökat kraftigt från 2014 till 2015. Det framkommer av Läkemedelsverkets årsrapport.
23 feb 2016, kl 14:47

Stora brister i biverkningsrapporter

Läkemedelsbolagens rapporter till FDA om biverkningar av deras läkemedel är ofta ofullständiga.
4 feb 2015, kl 11:53

EMA samlar biverkningsrapporter

Patienter uppmanas att rapportera biverkningar för även nationellt godkända mediciner.
17 okt 2014, kl 07:51

Risken med nya blodförtunnare diskuteras

I Norge är antalet anmälda dödsfall på grund av warfarin lägre än dödsfall på grund av de nya blodförtunnarna sett till antalet patienter.
2
20 maj 2014, kl 08:44

Stor skillnad mellan länen

Förra året fick Läkemedelsverket in 6 000 biverkningsrapporter. Hallands län rapporterade många fler biverkningar per tusen invånare än Södermanland.
1
9 maj 2014, kl 09:41

En miljon biverkningsrapporter

Över en miljon biverkningsrapporter kom till den europeiska databasen under 2013. Rapporter från privatpersoner ökade mest.
2 maj 2014, kl 11:58

Rochemedel säkra trots rapporteringsmiss

Roche rapporterade inte vidare tusentals fall av allvarliga biverkningar. EMA har utrett de berörda läkemedlen och konstaterar att det inte påverkat läkemedlens säkerhetsprofil.
20 nov 2013, kl 17:26

Läkemedelsinteraktioner kan hittas tidigare

Forskare i Uppsala har utvecklat ett system som kan hitta möjliga läkemedelsinteraktioner tidigare och mer träffsäkert.
22 maj 2013, kl 09:33

Nya läkemedel får triangel

Från och med i höst kommer vissa läkemedel att märkas med en upp-och-nervänd triangel. Märkningen ska uppmana till biverkningsrapporter.
26 apr 2013, kl 13:47

87 rapporter från farmacevter

Sedan i somras kan farmacevter anmäla misstänkta biverkningar. Totalt har det gjorts 87 stycken fram till årsskiftet.
6 mar 2013, kl 10:52

EMA inleder utredning mot Roche

Roche lät bli att rapportera allvarliga biverkningar. Nu ska EMA undersöka om läkemedelsföretaget gjort sig skyldiga till regelbrott.
24 okt 2012, kl 09:59

Läkemedelsverket
stretar emot förändrad biverkningsrapportering

Enligt ett EU-direktiv som sedan i december införlivats i den svenska lagstiftningen har sjukvårdspersonal rätt att lämna in rapporter om misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har dock inte ändrat några rutiner. I praktiken betyder...
18 apr 2002, kl 14:18