Annons

Protonpumpshämmare minskar skyddet mot fraktur

Vanliga protopumpshämmare som omeprazol försämrar behandlingen mot benskörhet. Det visar en dansk studie.

23 feb 2011, kl 12:12
0

Studien visar att patienter som behandlas med alendronat för osteoporos och som samtidigt använder protonpumpshämmare, som omeprazol och ezomeprazol har större risk för höftfrakurer än patienter som inte använder protonpumpshämmarna.

I studien som publiceras i tidskriften Archives of Internal Medicine har forskarna bland annat analyserat data på mer än 38 000 danskar som använt alendronat mellan 1996 och 2005 mot benskörhet. De fann att nästan en tredjedel av patienterna, vars genomsnittsålder var 70 år, också använde protonpumpshämmare.

För patienter som enbart behandlades med alendronat minskade risken för höftfraktur med 39 procent jämfört medpatienter som inte behandlades. Men om patienterna samtidigt med alendronat använde till exempel omeprazol reducerades risken bara med 19 procent. Hos patienter som tog stora doser protonpumpshämmare sågs ingen minskad risk alls.

Det fanns ingen sådan riskminskning för de som i stället för protonpumpshämmare tog en annan typ av magmedicin, så kallade histamin H2-receptorblockerare.

Av drygt 66 111 svenskar, 65 år eller äldre, som förra året behandlades med alendronat hämtade också 22 171 ut omeprazol eller ezomeprazol på apoteket, enligt statistik från Läkemedelsregistret.