Annons

Överviktiga norrmän levde längre

En analys av norska befolkningsdata tyder på att överviktiga äldre lever längst.

23 feb 2011, kl 11:12
0

Den som är över 65 år och enligt Body mass index överviktig lever troligen längre än den som med BMI-mått har normal vikt. En analys gjord av Jan-Magnus Kvamme överläkare vid gastrokirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Nord-Norge, bekräftar den kritik som tidigare riktats mot skattningsskalan BMI, i alla fall när det gäller äldre.

Analysen som omfattade 7 604 män och 9 107 kvinnor som var 65 år och äldre visade den lägsta dödligheten i intervallet 25-29,9 för män och 25-32,4 hos kvinnor när man justerat för ålder, civilstånd, utbildning och rökning. Totalt identifierade forskarna 7 474 dödsfall under en genomsnittlig uppföljning på drygt nio år.

Mortaliteten ökade i alla BMI-kategorier under 25, och något bland mycket överviktiga. Omkring 40 procent av överdödligheten i lägre BMI-intervall hos män kunde förklaras med lungsjukdom.

Enligt BMI skalan ska en normalviktig hålla sig inom intervallet 18,5 -24,9 BMI oavsett ålder. Något som redan tidigare kritiserats.