Annons

Särläkemedel mot lungsjukdom subventioneras

Särläkemedlet Volibris (ambrisentan) ingår i högkostnadsskyddet för
behandling av pulmonell arteriell hypertension ? när inte Revatio
(sildenafil) kan användas, enligt beslut från TLV.

5 dec 2008, kl 14:53
0

Annons

Pulmonell arteriell hypertension, PAH, är en ovanlig sjukdom som drabbar lungans små blodkärl, vilket belastar hjärtat och minskar patientens fysiska funktionsförmåga. Genom att mäta hur långt en patient kan gå på sex minuter efter behandling med Volibris har en förbättring av funktionsförmågan kunnat observeras. En tablett med styrkan fem milligram resulterade i att patienterna orkade gå 45 meter längre än dem som fick placebo och med 10 milligram hamnade motsvarande siffra på 53 meter.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,TLV, har jämfört Volibris med tre andra särläkemel mot PAH som redan ingår i högkostnadsskyddet, Tracleer, Thelin och Revatio. Med avseende på användning och effekt, utifrån gångtestet och ettårsöverlevnad, är Volibris och dessa tre preparat jämförbara, enligt  TLV. Men direkta jämförande studier saknas.

Revatios verkningsmekanism skiljer sig dock från den hos de övriga tre och detta läkemedel är även jämförelsevis mest kostnadseffektivt. Därefter kommer Volibris. Utifrån dessa data bedömer därför TLV att Volibris är det mest kostnadseffektiva alternativet för patienter som inte kan behandlas med Revatio.

Volibris ingår i högkostnadsskyddet när Revatio inte är ett alternativ från och med den 4 november.