Annons

Läkemedelsgenomgång kan förbättra medicinering

Strukturerad genomgång av patienters läkemedel i samband med
inskrivning på sjukhus och under sjukhusvistelsen kan minska risken för
felbehandling av äldre. Det visar en avhandling av Åsa Bondesson,
apotekare, som presenteras vid Lunds universitet idag.

5 dec 2008, kl 13:13
0

Annons

Problem som uppstår i samband med läkemedelsanvändning är kostsamma för samhället och orsakar lidande hos patienterna. Äldre patienter är särskilt utsatta eftersom de ofta har en komplicerad sjukdomsbild och använder många läkemedel parallellt.

I Åsa Bondessons avhandling vid Lunds universitet ingår fem studier som genomförts i syfte att identifiera, förebygga och lösa läkemedelsrelaterade problem bland äldre.
– Studierna har visat att det finns många problem kring läkemedelshantering och läkemedelsanvändning i den här patientgruppen. Det beror främst på att ingen tar ett övergripande patientansvar och dokumentationen kring varför vissa läkemedel har ordinerats är dålig. Men det finns potential att förbättra situationen och en lösning är att arbeta multidisciplinärt ? det är samarbete som gäller, säger hon.

Hon har bland annat utvecklat och utvärderat tre typer av läkemedelsgenomgångar bland i snitt cirka 80 år gamla patienter. En form av läkemedelsgenomgång utfördes för patienter på särskilt boende av en specialistgrupp på distans, en utfördes av kliniska apotekare i samband med inskrivning på sjukhus och ytterligare en utfördes av multidisciplinära team under patienters sjukhusvistelse.

Resultaten visar att strukturerade läkemedelsgenomgångar via formulär vid inskrivning på sjukhus och under sjukhusvistelsen kan minska antalet läkemedelsrelaterade problem bland äldre patienter. Ingen förbättring i livskvalitet kunde däremot observeras efter distansgenomgångarna. Men å andra sidan var det få av dessa åtgärdsförslag som genomfördes ? 37 procent, att jämföra med omkring 90 procent vid de två andra metoderna.
 
Tillsammans med ytterligare en form av läkemedelsgenomgång i samband med utskrivning från sjukhus, som inte utvärderats i avhandlingen, utgör metoderna för genomgång vid inskrivning och under sjukhusvistelse den så kallade Lundamodellen. Denna modell används i sin helhet eller delvis på flera sjukhus i Sverige idag och de utarbetade frågeformulären utnyttjas även inom utbildningar i klinisk farmaci.
– Lundamodellen har varit i bruk inom sjukvården sedan 2006 och vi fortsätter att utvärdera den vidare, säger Åsa Bondesson.