Annons

Apoteket vill konkurrera med egenavgiften

 I remissvaret till Rejes utredning föreslår Apoteket att egenavgiften ska bli ett vapen i konkurrensen mellan apoteken. Företaget som i princip är positivt till huvudbetänkandet motsätter sig dock den enhetliga prissättning som Reje vill ha.

9 apr 2008, kl 14:55
0

Annons

Utredningens förslag till prissättning av läkemedlen är än mer komplicerat än det nuvarande, konstaterar Apoteket i sitt remissvar. Det ger inte heller uttryck för andemeningen i utredningen; att gå mot en tydligare marknadsorienterad apoteksbransch.

För att få den konkurrens
mellan apotek som regeringen vill ha är det viktigt med en prissättningsmodell som tillåter vinster för apoteksaktörerna, skriver Apoteket i sitt remissvar och välkomnar till exempel att apoteken enligt förslaget ska få prisförhandla med läkemedelsindustrin.

Apoteket är inte
motståndare till att Läkemedelsförmånsnämnden fastställer ett maximalt inköpspris för läkemedlen inom förmånen och välkomnar att apoteken, enligt Rejes förslag, själva ska kunna förhandla om ett lägre pris än det LFN fastställt.
Företaget motsätter sig däremot den enhetliga prissättningen utåt till kund. Staten bör enbart fastställa ett maximalt utförsäljningspris som berättigar till läkemedelsförmån .
? Apoteket anser att det ska vara möjligt att sälja varorna till ett lägre pris än det av LFN fastställda utförsäljningspriset, säger Elisabet Linge-Bergman, företagets presschef.
Apoteket förslår också att egenavgiftens storlek ska kunna användas i konkurrensen.
? Som privatkund blir det billigare för dig att hämta ut ditt läkemedel på ett apotek som rabatterar egenavgiften, säger Elisabet Linge-Bergman.
Den rabatten påverkar inte den del av kostnaden som belastar landstinget, utan ska betalas av apoteket.

Företaget tycker inte
heller att apoteken i den nya marknadssituationen ska behöva tillhandahålla producentoberoende information och rådgivning. Det räcker med att apotekspersonal, enligt lag, ska utöva sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
På fredag, den 11 april går remisstiden för huvudbetänkandet ut.