Annons
NT-rådet rekommenderar ej bred genanalys i rutinvård

NT-rådet rekommenderar ej bred genanalys i rutinvård

NT-rådet avråder regionerna från att använda en tjänst för bred genetisk diagnostik av cancertumörer.

14 okt 2019, kl 09:25
0

Annons

Utvecklingen av mer målriktade cancerbehandlingar, riktade mot specifika genetiska egenskaper hos cancercellerna, påverkar diagnostiken. Det blir allt viktigare att kunna identifiera olika genetiska förändringar hos cancertumörer, för att kunna välja den mest effektiva behandlingen.

Detta skapar även en marknad för nya tjänster för gendiagnostik. NT-rådet, regionernas gemensamma råd för ordnat införande av nya terapier, har nu i ett beslut tagit ställning till en sådan CE-märkt medicinteknisk tjänst för genetisk analys av cancertumörer. Tjänsten erbjuds av läkemedelsföretaget Roche under namnet FoundationOne CDx. Den är till för genetisk kartläggning av solida tumörer.

Vården kan skicka in prov från tumören och få det analyserat med en metod baserad på så kallad next generation sequencing. Det handlar om en bred profilering av hela eller stora delar av arvsmassan till skillnad från mer begränsade analyser. Vården får tillbaka resultatet inklusive ett beslutsstöd som ska vara till hjälp för valet av behandling. Priset för en sådan analys är cirka 20 000 kronor.

Stor ekonomisk osäkerhet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, gjorde tidigare i år en hälsoekonomisk bedömning av tjänsten men konstaterade sammanfattningsvis att det finns så många osäkerhetsfaktorer att det inte går att bedöma dess kostnadseffektivitet.

På grund av det osäkra underlaget från TLV anser sig inte heller NT-rådet kunna bedöma nytta för patienterna i förhållande till kostnaden för tjänsten. Men NT-rådet rekommenderar regionerna att generellt inte använda denna tjänst i rutinsjukvård. Skälet är att de analysmetoder som i dag används i rutinsjukvården hittills anses räcka till.

Dagens metoder kan enligt NT-rådet med god precision upptäcka alla genetiska förändringar som för närvarande har betydelse för behandlingsval – alltså de förändringar som är kopplade till indikationer för godkända läkemedel och rekommendationer i nationella vårdprogram.

Större behov i framtiden

Samtidigt anser NT-rådet att det kan finnas särskilda fall då en bredare analys av tumörens DNA kan vara motiverad. Ett exempel är om andra metoder inte finns tillgängliga. Ett annat exempel är diagnostik inom ramen för kliniska studier.

Dessutom framhåller NT-rådet att behovet av bred genetisk kartläggning av cancertumörer väntas öka inom en snar framtid när det kommer läkemedel som inte är till för behandling av specifika tumörer utan är riktade mot vissa genetiska förändringar. EU:s läkemedelsmyndighet EMA godkände, som Läkemedelsvärlden rapporterade, tidigare i år det första cancerläkemedlet riktat mot en specifik genförändring oavsett var i kroppen tumören sitter.

NT-rådet anser därför att det är viktigt med fortsatt utveckling och ökad kunskap inom området. Det anser även TLV som i sin rapport bland annat hänvisar till den pågående uppbyggnaden av den nationella satsningen Genomic medicin Sweden, GMS, där regionerna samarbetar för att stärka precisionsmedicin genom att utveckla och införa nya analysmetoder.