Annons
600 kilo läkemedel läcker ut bara i skånska vatten

600 kilo läkemedel läcker ut bara i skånska vatten

En kartläggning av utsläppen vid de skånska reningsverken visar stora mängder läkemedelsrester.

26 jan 2018, kl 08:00
1

Annons

De läkemedel som hittades i högst medelkoncentration var blodtryckssänkaren metoprolol och NSAID-preparatet diklofenak. Andra substanser som mättes i betydande halter var karbamazepin, losartan, naproxen och oxazepam.

Beräknat på resultaten av mätningarna, fyra kilo läkemedels- och antibiotikarester på varje miljon kubikmeter vatten från ett reningsverk, så blir det årliga utsläppet i skånska vatten omkring 600 kilo läkemedelsrester.

Det är två forskare vid Högskolan Kristianstad som har kartlagt utsläppen av 21 olika läkemedel, inklusive flera sorters antibiotika. Kartläggningen, som nu släpps i en rapport, har skett vid åtta skånska reningsverk och har gjorts i samarbete med Region Skåne och flera reningsverksorganisationer. Reningsverken ligger spridda över Skåne så utsläppen sker i flera olika vattendrag.

– Störst mängder hamnar i Öresund eftersom de större städerna ligger längs Skånes västra kust, säger Erland Björklund, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande från högskolan.

– Men även delar av Östersjön belastas med ganska omfattande mängder läkemedel årligen, antingen via direkta utsläpp eller indirekt via de åar som har destination Östersjön, däribland Helge å med utlopp i Hanöbukten, fortsätter han.

I studien har forskarna endast mätt förekomsten av 21 ämnen som är föreslagna av Läkemedelsverket. De substanserna utgör bara en liten del av flera hundra läkemedelssubstanser som används, skriver forskarna. Mörkertalet är därför stort och sannolikt läcker flera ton läkemedel ut i skånska vatten varje år.

Mätningar i åar och sjöar visar också att även om koncentrationerna sjunker efter att vattnet har spätts ut nedanför reningsverken, så finns det ställen där halterna är ”anmärkningsvärt höga utifrån ett hållbarhetsperspektiv”, skriver forskarna.

I september förra året invigdes det första reningsverket i Sverige med teknik för läkemedelsrening i Linköping. Förra våren redovisade också Naturvårdsverket ett uppdrag för regeringen, där förutsättningarna för användning av avancerad rening av läkemedelsrester från avloppsvattnet utretts.

I redovisningen för uppdraget fastslog Naturvårdsverket att det finns ett behov av att införa avancerad rening vid avloppsreningsverk för att rena vattnet från läkemedelsrester. Naturvårdsverket skrev då att man behöver utreda var tekniken främst behöver införas.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. När vattnet från avloppsreningen hamnar i vattendrag, så blir det utspädning och samtidigt borde viss kemisk nedbrytning starta och kanske viss biologisk nedbrytning i vattendragens biomassa också. Tyvärr är nog halterna för låga för att det skall utvecklas mikroorganismer som lever på läkemedel.