Annons

Försäljning av läkemedels-renaren Pcure upphör

Apoteket pausar försäljningen av enzymblocket som ska rena toalettvatten från läkemedelsrester.

26 jan 2018, kl 06:00
0

– Vi har bestämt oss för att ta en paus i försäljningen, säger Magnus Frisk, kommunikatör på Apoteket AB.

Sedan läkemedelsrenaren för hemmabruk, Pcure Home, lanserades av Apoteket AB tidigare i januari har produkten omgärdats av frågetecken. Varken Apoteket AB eller företaget bakom produkten, Pharem Biotech, har kunnat redovisa några studier som tydligt bevisar att den fungerar.

Både Läkemedelsverket och Naturvårdsverket har efterfrågat ett vetenskapligt underlag från företaget men utan att få något. En liten studie gjordes under 2016 på Akademiska sjukhuset, men gav inga resultat av statistisk signifikans. En större studie skulle därför genomföras under 2017. Men till Läkemedelsvärlden.se meddelar sjukhusets miljösamordnare Sofia Svebrant att sjukhuset aldrig fick någon leverans av Pcure under förra året, och att studien därför planeras att genomföras under våren detta år istället.

På Apoteket AB tror man dock fortfarande på produkten, trots att man nu stoppar försäljningen.

– Vi vill ha en bättre och tydligare kundinformation, säger Magnus Frisk. Det har vi inte riktigt idag.

När kommer ni att ha det då?
– Vi kommer att jobba på att få fram det. Vi kommer även att låta en tredje part göra tester för att verkligen ha ett underlag för att våra kunder ska kunna göra ett bra val.

Kan det hända att produkten inte kommer tillbaka i försäljning?
– Vi hoppas att den gör det. Vi vet att den fungerar och vi tror verkligen på produkten. Vi hoppas och tror därför att den kommer tillbaka, men med en tydligare kundinformation.

Gick det lite för snabbt när ni lanserade Pcure?
– Ja, vi tycker att det känns jättetråkigt. Vi får dra lärdomar av det här. Vi borde ha tänkt ett varv till kring kundinformation och de frågor som naturligt skulle dyka upp.

Vem tog beslutet att pausa försäljningen?
– Vi hade ett möte igår då beslutet togs, och vi har haft en intern dialog. Den som är ytterst ansvarig är vår marknadsdirektör. Vi har lyssnat på kunderna och sett vad vi behöver göra bättre, och mer som en försiktighetsåtgärd tagit den här pausen i försäljningen, säger Magnus Frisk.