EMA förhör företag om förberedelser för Brexit
Ny lämnar EMA lokalerna på Canary Wharf i London. Myndigheten kommer dock fortfarande att behöva hyra för dem i 20 år till.

EMA förhör företag om förberedelser för Brexit

Den europeiska läkemedelsmyndigheten vill veta vad företagen gör för att undvika läkemedelsbrist.

25 jan 2018, kl 11:14
0

Annons

Läkemedelsföretag som säljer läkemedel till EU-länder och som är lokaliserade i Storbritannien har fått ta emot ett frågeformulär från EMA där de ska redogöra för hur de förbereder sig inför Brexit.  Även företag som har viktiga delar av sin läkemedelskedja i Storbritannien, som kvalitetskontroll eller tillverkning, förväntas svara på EMA:s frågor.

Syftet med EMA:s informationsinsamling är att undvika avbrott i de så viktiga processerna för läkemedelsgodkännande och tillhandahållande av läkemedel, så att inte människor eller djur i EU står utan viktiga läkemedel när Storbritannien lämnar EU. Enkäten är också tänkt att fungera som en påminnelse för de företag som ännu inte vidtagit åtgärder för att behålla sina av EMA godkända läkemedel på EU:s läkemedelsmarknad.

Företagen har till den 9 februari på sig att svara. Resultaten och slutsatser från undersökningen kommer att presenteras för Europakommissionen och för EMA:s ledning. Det satta datumet för Storbritanniens utträde ur EU är den 30 mars 2019. EU:s läkemedelsmyndighet kommer då som Läkemedelsvärlden.se skrivit om att flytta till Amsterdam.