Införandet av effektivare rening av läkemedelsrester i avloppsvatten går för långsamt, anser riksdagen. Foto: Tekniska verken, Linköping.

Det första reningsverket för läkemedelsrester invigs

Idag inviger miljöminister Karolina Skog Sveriges första reningsverk för fullskalig rening av läkemedelsrester.

4 Sep 2017, kl 11:40
0

Det är Nykvarnsverket i Linköping som blir det första reningsverket som till över 90 procent renar avloppsvattnet från läkemedel. I den nya tekniken används ozon som gör att vattnet kan renas även från svårnedbrytbara läkemedelsrester, meddelas i ett pressmeddelande från Tekniska verken, som äger anläggningen.

I våras redovisade Naturvårdsverket ett uppdrag för regeringen, där förutsättningarna för användning av avancerad rening av läkemedelsrester från avloppsvattnet utreddes.

I redovisningen för uppdraget fastslog Naturvårdsverket att det finns ett behov av att införa avancerad rening vid avloppsreningsverk för att rena vattnet från läkemedelsrester. Men hur behovet ser ut på lokal nivå var inte utrett, och man kunde då inte säga vilka avloppsreningsverk som borde prioriteras. Den fullskaliga läkemedelsreningen på Nykvarnsverket är ett initiativ från lokala och regionala aktörer.