Så har corona påverkat Nobelarbetet
Professor Thomas Perlmann. Foto: Ulf Stirborn

Så har corona påverkat Nobelarbetet

Nu närmar sig tillkännagivandet av årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin – efter ett förarbete som på grund av pandemin inte riktigt sett ut som vanligt.

18 sep 2020, kl 14:15
0

Om två veckor är det dags för det spännande ögonblick när vi får veta vem eller vilka som i år får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Nobelförsamlingens ständiga sekreterare Thomas Perlmann ska under traditionsenligt högtidliga former göra sitt tillkännagivande. Det sker den första måndagen i oktober. Platsen är som alltid Wallenbergsalen i Nobel forum vid Karolinska institutet.

Men det är inte allt som kommer att vara som det brukar vid årets tillkännagivande. På grund av coronapandemin kommer medieuppbådet i salen nämligen att vara ytterst utglesat. Och inte heller det omfattande förarbetet med att välja mottagare av Nobelpriset har kunnat gå i exakt samma spår som vanligt.

– Vi har under året varit tvungna att anpassa vårt sätt att mötas och diskutera tänkbara pristagare. Det har krävt en hel del eftertanke och noggranna överväganden, säger Thomas Perlmann, professor i molekylär utvecklingsbiologi och ständig sekreterare i Nobelförsamlingen och Nobelkommittén vid Karolinska institutet.

– Men jag tycker att vi lyckats få processen att fungera på ett bra sätt, trots dessa svårigheter.

Vill inte riskera läckor om Nobelpriset

Nobelförsamlingen som utser pristagarna i fysiologi eller medicin består av 50 valda ledamöter. Dessa är professorer vid Karolinska institutet. Församlingen utser Nobelkommittén, ett arbetsutskott som sköter mycket av förarbetet.

Redan i slutet av januari var det deadline för det första steget i processen att hitta årets pristagare. Det handlar om nomineringen då inbjudna företrädare för det internationella vetenskapssamhället kommer med namnförslag.

Normalt brukar sedan hela Nobelförsamlingen samlas till ett fysiskt möte någon gång på vårkanten. Där bollar ledamöterna namnförslagen under en diskussion som ger Nobelkommittén vägledning i dess fortsatta arbete.

Men i år gjorde pågående smittspridning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att det fysiska vårmötet fick ställas in. Det ersattes med ett webbaserat möte som dock fick ett lite annorlunda innehåll.

– Då undvek vi av säkerhetsskäl att diskutera förslagen i detalj. Ledamöterna hade i stället möjlighet att lämna in synpunkter skriftligt, berättar Thomas Perlmann.

– För att se till att information inte läcker ut i förväg undviker vi så mycket som möjligt interaktion, exempelvis att dela filer, via nätet. Vi är väldigt gammalmodiga på det sättet.

Intensiva veckor till tillkännagivandet

Nobelkommittén är en mindre skara och har därför kunnat ha fysiska möten under processen även i år, med vederbörlig fysisk distansering i rymliga lokaler. Under den senaste veckan har kommittén haft ett sista möte för att, som Thomas Perlmann säger, ”cementera” det förslag om pristagare som ska läggas fram för Nobelförsamlingen.

– Nu vidtar ett oerhört intensivt arbete under två veckor med att ta fram presentationsmaterial om den eller de som föreslås få priset, säger Thomas Perlmann.

Måndag 5 oktober sammanträder Nobelförsamlingen för att ta ställning till förslaget. Efteråt är det dags för tillkännagivande och presskonferens.

Även om pressmaterialet görs i ordning i förväg, är det först vid Nobelförsamlingens sammanträde som pristagare formellt utses. Thomas Perlmann svarar inte på om det någon gång har hänt att Nobelförsamlingen inte accepterat kommitténs förslag.

– Vi redogör inte för sådana händelser, säger han.

Coronaanpassad utdelning av Nobelpriset

De närmaste veckorna drar sannolikt de sedvanliga mediespekulationerna och -analyserna om tänkbara pristagare snart i gång. Eftersom nomineringen avslutades redan 31 januari, är det inte troligt att pandemierfarenheterna kommer att påverka vilken eller vilka upptäckter som får Nobelpriset i år. Däremot kan de kanske komma att märkas i nomineringarna till 2021 års medicinpris?

–Inte otänkbart, säger Thomas Perlmann.

– Jag tror inte det påverkar de många hundra nomineringarna på något dramatiskt sätt. Men jag kan mycket väl tänka mig att det kan bli ett ökat antal nomineringar på områden som berör till exempel infektionssjukdomar och pandemier.

Den 10 december är det dags för utdelning av 2020 års Nobelpriser. Inte heller den blir som den brukar vara. Nobelstiftelsen meddelade redan i somras att den välkända banketten i Stadshuset i Stockholm ställs in och att prisceremonin kommer att få nya, coronaanpassade former.