Annons
EMA stöder dexametason till coronapatienter
Foto: Istock

EMA stöder dexametason till coronapatienter

EMA:s expertkommitté CHMP har avslutat sin utvärdering av dexametason som behandling vid covid-19.

18 sep 2020, kl 13:44
0

Annons

Kortikosteroiden dexametason har fått utbredd off label-användning i sjukhusvård av covid-19-patienter. Dess inflammationsdämpande effekt har visat sig värdefull hos många av dessa patienter eftersom inflammation spelar en viktig roll i sjukdomsprocessen.

Genomförde granskning av dexametason

I somras startade EU:s läkemedelsmyndighet EMA, som Läkemedelsvärlden rapporterade, en granskning av de vetenskapliga data som finns om dexametason mot covid-19. Detta för att få ett bättre underlag för rekommendationer till vård och patienter.

Granskningsuppdraget gick till expertkommittén CHMP som nu redovisar sitt resultat. Kommitténs har studerat den arm i studien Recovery där dexametason gavs till sjukhuspatienter med covid-19. Baserat på CHMP:s utvärdering fastslår nu EMA att dexametason är ett behandlingsalternativ för covid-19-patienter som är så pass sjuka att de behöver någon form av syrgasbehandling.

Detta innefattar såväl behandling med extra syrgas som respiratorvård. Dexametason kan enligt rekommendationen ges till patienter från tolv år och uppåt. Läkemedlet kan under upp till tio dagar ges som oral behandling eller i form av injektion eller dropp.

Data från Recoverystudien visar, skriver EMA nu på sin webbplats, att behandling med dexametason minskade dödligheten bland respiratorpatienter med covide-19 med 35 procent.

Bland patienter som fick extra syrgas men inte behandlades med respirator minskade dödligheten med 20 procent.

Ingen sådan behandlingseffekt syntes hos patienter som inte behövde syrgasbehandling.

Företag som marknadsför dexametason har nu möjlighet att begära att få covid-19 tillagt som användningsområde i sin produktlicens.