Annons
EMA granskar lovande resultat för dexametason
Coronavirus. Illustration: Istock

EMA granskar lovande resultat för dexametason

Inflammationsdämpande behandling med dexametason minskade dödligheten i covid-19 i en studie.

10 aug 2020, kl 13:00
0

Annons

Under sommaren publicerade New England journal of medicine en klinisk studie där sjukhuspatienter med covid-19 fick det inflammationsdämpande läkemedlet dexametason. Redan före tidskriftens publicering väckte resultaten uppmärksamhet, vilket Läkemedelsvärlden rapporterat. Resultaten visade nämligen att tillägg av dexametason kan minska dödligheten bland svårt sjuka coronapatienter.

Efter initiativ från pandemiexperter inom myndigheten har EU:s läkemedelsmyndighet EMA inlett en utvärdering av de lovande resultaten. För utvärderingen står EMA:s vetenskapliga expertkommitté CHMP.

Dexametason dämpar immunreaktion

Ett överaktivt immunförsvar är ett allvarligt inslag i sjukdomsbilden hos en del svårt sjuka coronapatienter. Överreaktionen kan bland annat orsaka livshotande lungskador. Därför söker läkare och forskare olika sätt att bromsa denna skadligt kraftiga immunreaktion. Dexametason är en av de behandlingar som prövats. Läkemedlet, som godkändes redan på 1950-talet, är en glukokortikoid som minskar inflammation och dämpar immunförsvaret.

Den aktuella undersökningen ingår i den stora Recovery-studien. I delstudien randomisrade forskarna covid-19-patienter till antingen dexametasontillägg eller enbart standardbehandling i upp till tio dagar. Sammanlagt fick 2 104 patienter dexametason (oralt eller som injektioner) och 4 321 standardbehandling. Det primära utfallsmåttet var dödligheten efter 28 dagar.

Resultaten visade bland annat att läkemedlet minskade dödligheten med omkring 35 procent hos patienter som vårdades i respirator när studien startade. Hos patienter som vid denna tidpunkt fick syrgasbehandling utan respirator minskade läkemedlet dödligheten med cirka 20 procent. Bland patienter som varken respiratorvårdades eller fick syrgas syntes ingen effekt av dexametason.

Syftet med den granskning av resultaten som CHMP har inlett är att komma med en vetenskapligt grundad rekommendation om användning av dexametason vid covid-19.

Används i svensk intensivvård

Redan när Läkemedelsvärlden skrev om de preliminära resultaten i juni fick många covid-19-patienter i svensk intensivvård dexametason eller någon annan steroid.

Professor Anders Sönnerborg, överläkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, menade då att studien sannolikt skulle göra detta till standardbehandling för alla patienter med behov av mekanisk ventilering och där det inte finns kontraindikationer. En oklarare fråga var, framhöll han, vilka av dem som behöver syrgas som bör få dexametason eller motsvarande.