Två miljarder mer till läkemedelsförmånen

Två miljarder mer till läkemedelsförmånen

Regeringen vill öka anslaget till läkemedelsförmånen även 2021. Detta framgår av budgetpropositionen.

21 sep 2020, kl 13:07
0

I budgetpropositionen som presenteras idag föreslår regeringen ytterligare en höjning av anslaget till läkemedelsförmånen. Enligt förslaget ska det särskilda statsbidraget till regionerna för deras kostnader för läkemedelsförmånerna ökas med drygt två miljarder kronor. Anslaget för 2021 blir då cirka 31,7 miljarder kronor.

Läkemedelsförmånen allt dyrare

Samhällets läkemedelskostnader har stigit under en lång följd av år. Sedan 2013 har kostnaderna för läkemedelsförmånerna varje år slagit nya rekord. Bakom ökningen finns flera förklaringar. En är att befolkningen växer och inte minst att de äldre blir fler – i högre åldrar ökar ofta behovet av läkemedel. Introduktionen av nya, dyrare läkemedel är en annan förklaring och ökad användning av vissa äldre en tredje.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i ett tidigare uppdrag sett över besparingspotentialen när det gäller förmånsläkemedlen. TLV analyserade bland annat ett förslag från läkemedelsutredningen om att göra prissänkningar på läkemedel som är äldre än fem år. TLV:s slutsats var att det på det sätter skulle gå att spara 400-800 miljoner kronor under två-fyra år.

Regeringen har, enligt budgetpropositionen, för avsikt att ge TLV i uppdrag att genomföra kostnadsdämpande åtgärder. Men trots detta räknar regeringen med ökade läkemedelskostnader nästa år.

I prognosen för 2022 och 2022 väntar sig dock regeringen att det går att behålla samma kostnadsnivå som 2021.

Regeringen flaggar också för att det kan komma förändringar av läkemedelsanslaget under 2021 med anledning av förslag i läkemedelsutredningen. “Utredningens förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet”, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Pandemin präglar

Propositionen präglas av ökade samhällssatsningar för att hantera coronapandemin. Det gäller de flesta av utgiftsområdena och inte minst område 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Bland annat föreslår regeringen höjda förvaltningsanslag till de myndigheter som har viktiga uppgifter i arbetet mot covid-19. Anslagen till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ökas med 50 respektive 45 miljoner kronor nästa år. Socialstyrelsens årsanslag blir då närmare 750 miljoner kronor och Folkhälsomyndighetens lite drygt 500 miljoner kronor.

Samtidigt avsätts två miljarder kronor för att klara fortsatt storskalig testning för hitta pågående covid-19. Pengarna ska gå till fortsatt testning och smittspårning i regionerna. Under 2020 har nästan 7 miljarder avsatts för detta.

Läkemedelsverkets anslag höjs med omkring tio miljoner kronor till närmare 160 miljoner. I höjningen ingår fem miljoner kronor till utökad nationell säkerhetsövervakning vid kommande vaccinering mot covid-19.

Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat innehåller budgetpropositionen även ökade forskningssatsningar.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng