Annons
Ökad satsning på forskning i budgetpropositionen

Ökad satsning på forskning i budgetpropositionen

Regeringen föreslår bland annat en forskningssatsning till Vetenskapsrådet på 1,1 miljarder kronor.

15 sep 2020, kl 15:35
0

Annons

Senare i höst kommer regeringen att presentera en forsknings- och innovationspolitisk proposition för de närmaste årens investeringar i forskning. Redan på tisdagen presenterade regeringen de ekonomiska ramar för dessa investeringar som kommer att finnas med i budgetpropositionen när den lämnas till riksdagen på måndag.

Den sammanlagda satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 miljarder kronor och en beräknad nivåhöjning till 3,75 miljarder kronor 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Forskningssatsning till Vetenskapsrådet

Regeringen föreslår en forskningssatsning till Vetenskapsrådet på 1,1 miljarder kronor för 2021 och en beräknad nivåhöjning på knappt 1,3 miljarder kronor 2023. ”Satsningarna till Vetenskapsrådet görs för att fortsätta investeringarna i forskning och innovation som kan hjälpa oss att möta samhällets utmaningar och bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Tillgången till forskningsinfrastruktur som till exempel databaser, biobanker och Scilifelab är avgörande för att Sverige ska kunna vara långt fram i forskningen skriver regeringen och anser att det behövs utökade medel för detta. Därför föreslås att anslaget till Vetenskapsrådet ökas med 400 miljoner för forskningsstruktur 2021.

Inför den kommande forskningspropositionen avsätts också medel till Vetenskapsrådet för excellenscentra. Detta för att främja starka forsknings- och utbildningsmiljöer och ge långsiktigt stöd till spjutspetsforskning, skriver regeringen.

I den kommande budgetpropositionen föreslås också en förstärkning av lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, de så kallade basanslagen, på 500 miljoner kronor.