Företag fälls efter reklamutskick till osteopat

Företag fälls efter reklamutskick till osteopat

Läkemedelsreklam får inte riktas till yrkeskategorier som saknar legitimation, slår IGN fast.

16 sep 2020, kl 08:55
0

I ett reklamutskick som skickades till en osteopat och handlade om ett smärtstillande läkemedel saknades tillräcklig information om att reklamen riktades till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Osteopater är inte en sådan yrkesgrupp. Det konstaterar Informationsgranskningsnämnden (IGN) och fäller nu företaget McNeil för felaktig läkemedelsinformation. Det måste därmed betala 110 000 kronor i straffavgift.

IGN anser att det är tydligt att den slutgiltiga målgruppen för reklamutskicket är de patienter som behandlas av mottagarna, och att en viktig fråga därför blir om mottagaren har rätt medicinsk kompetens för att bedöma om läkemedlet är lämpligt. Enligt Socialstyrelsen är det legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för att göra bedömningen om en sjukvårdsåtgärd kan göras som egenvård, konstaterar IGN i sitt beslut.

Osteopat är en yrkeskategori som inte kräver legitimation, skriver nämnden vidare och bedömer att McNeils information om att man vände sig till legitimerad personal som har kompetens att ge råd om smärtstillande läkemedel var otillräcklig. ”Utskicket riskerar därmed att leda till ett icke ändamålsenligt användande av läkemedlet”, skriver IGN.

Ärendet inleddes efter en anonym anmälan från en anhörig till en den berörda osteopaten. Reklamen gällde det smärtstillande läkemedlet Ipaflex och anmälaren reagerade på att företaget gick via manuella behandlare för att få fram budskapet om ökad användning av läkemedlet. Enligt anmälaren behandlar osteopaten förvisso patienter manuellt, men rekommenderar inte specifika läkemedel utan uppmanar vid behov istället till kontakt med vården.

Bestrider felaktig läkemedelsinformation

McNeil har svarat att avsikten inte har varit att påverka sjukvårdspersonal som inte vanligtvis brukar rekommendera egenvårdsbehandling med läkemedel till sina patienter. Företaget uppger också att det ha kontaktat Socialstyrelsen som ska ha bekräftat att det inte finns några regler om vilka som får rekommendera läkemedel, utan att det är upp till yrkesutövaren att avgöra om den har rätt kompetens. I sitt svar skriver McNeil även att Ipaflex är ett receptfritt läkemedel och att information om sådana också kan skickas till allmänheten, även om det inte var syftet med just detta utskick.